trắc nghiệm bài 17 sử 11Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 (có đáp án): Chiến giành trái đất loại nhị (1939 - 1945)

Câu 1. Trong trong năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được tạo hình bao gồm những nước

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm bài 17 sử 11

A. Đức, Liên Xô, Anh       B. Đức, Italia, Nhật Bản

C. Italia, Hunggari, Áo       D. Mĩ, Liên Xô, Anh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Phe “Trục” được tạo hình trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX thực tế là

A. liên minh của những nước thực dân.

B. liên minh của những nước tư bạn dạng dân công ty.

C. liên minh của những nước trừng trị xít.

D. liên minh của những nước nằm trong địa.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Hoạt động hầu hết của những nước vô phe “Trục” trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX là

A. không ngừng mở rộng những hoạt động và sinh hoạt tài chính, thương nghiệp với những nước tư bạn dạng Anh, Pháp, Mĩ.

B. đấu giành mang đến trào lưu giải tỏa dân tộc bản địa và trào lưu nằm trong sản quốc tế.

C. trừng trị xít hóa toàn bộ những nằm trong địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.

D. tăng nhanh hoạt động và sinh hoạt quân sự chiến lược và tạo ra cuộc chiến tranh xâm lăng ở nhiều chống.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Trong trong năm 30 của thế kỉ XX, nhà nước những nước Anh, Pháp, Mĩ với thái phỏng nhượng cỗ những nước trừng trị xít, do

A. sợ những nước trừng trị xít tấn công nước bản thân và ham muốn liên minh với phe trừng trị xít

B. lo kinh hãi trước sự việc vững mạnh của Liên Xô và ham muốn tấn công Liên Xô

C. lo kinh hãi sự bành trướng của công ty nghĩa trừng trị xít tuy nhiên thù hằn ghét bỏ công ty nghĩa nằm trong sản

D. cần thời hạn nhằm sẵn sàng đại chiến chống cả công ty nghĩa nằm trong sản và công ty nghĩa trừng trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đạo luật trung lập (8-1935) của nhà nước Mĩ tiếp tục thể hiện tại quyết sách

A. không can thiệp vô tình hình những nước trừng trị xít

B. không can thiệp vô những sự khiếu nại ở châu Âu

C. không can thiệp vô những sự khiếu nại xẩy ra bên phía ngoài châu Mĩ

Quảng cáo

D. không can thiệp vô trận đánh thân thuộc công ty nghĩa nằm trong sản và công ty nghĩa trừng trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Liên Xô tiếp tục với thái phỏng ra sao với những nước trừng trị xít?

A. Coi công ty nghĩa trừng trị xít là quân thù nguy nan và tức thì ngay tắp lự tuyên chiến với trừng trị xít Đức

B. Coi công ty nghĩa trừng trị xít là đối tác chiến lược vô trận đánh chống những nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo kinh hãi công ty nghĩa trừng trị xít là quân thù nguy nan nên nhân nhượng với những nước trừng trị xít

D. Coi công ty nghĩa trừng trị xít là quân thù nguy nan nên công ty trương links với những nước Anh, Pháp nhằm chống trừng trị xít và nguy cơ tiềm ẩn cuộc chiến tranh.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp tiếp tục với hành động như vậy nào?

A. Kiên quyết đảm bảo an toàn vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao mang đến đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt một trong những phần bờ cõi của nhị nước mang đến Đức nhằm Đức tiến công Liên Xô

D. Quyết ấn định links với Liên Xô ngăn chặn Đức và Italia.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sự khiếu nại khởi điểm Chiến giành trái đất loại nhị (1939 – 1945) là

A. quân group Đức tiến công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tiến công Anh, Pháp

D. Đức tiến công Liên Xô

Đáp án: A

Xem thêm: hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 93 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Để đảm bảo an toàn quyền hạn vương quốc vô tình thế bị xa lánh, mon 8/1939, nhà nước Liên Xô đã

A. kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng láo nháo nhau

B. chủ trương links với Anh, Pháp nhằm chống công ty nghĩa trừng trị xít

C. liên minh với Đức nhằm mục đích ngăn chặn Anh, Pháp

D. đưa quân canh ty Tiệp Khắc chống cuộc xâm lăng của Đức

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm phạm cho nhau với Liên Xô?

A. Đức trí tuệ ko tấn công thắng nổi Liên Xô

B. Đức kinh hãi bị liên quân Anh – Pháp tấn công sau sống lưng Khi đang được tấn công Liên Xô

C. Đề chống cuộc chiến tranh bùng phát nên ngăn chặn cả tía cường quốc bên trên nhị mặt mày trận

D. Liên Xô ko nên là tiềm năng tấn công của Đức

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Năm 1938, Hít-le phát sinh vụ Xuy-đét nhằm mục đích kiêm tính vương quốc nào?

A. Ba Lan.      B. Áo.

C. Phần Lan.      D. Tiệp Khắc.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Tháng 6 – 1941, trừng trị xít Đức đưa ra quyết định tiến công Liên Xô vì

A. Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng cho nhau không còn hiệu lực

B. các nước Anh, Pháp và đa số châu Âu tiếp tục đầu hàng

C. quân Đức tiếp tục cai trị phần rộng lớn châu Âu, với đầy đủ ĐK tiến công Liên Xô

D. thực hiện tại khẳng định với Anh, Pháp về sự chi phí khử công ty nghĩa nằm trong sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 94 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Quân Đức dùng plan này nhằm tiến công Liên Xô?

A. Kế hoạch tấn công bền vững, lâu dài

B. Kế hoạch vây hãm, tấn công tỉa cỗ phận

C. Kế hoạc vừa phải tấn công vừa phải đàm phán

D. Kế hoạch “chiến giành chớp nhoáng”

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trận tấn công này tại đây đã lấy Hồng quân Liên Xô kể từ thế chống thủ thanh lịch tiến công bên trên từng mặt mày trận?

A. Trận Mátxcơva       B. Trận Cuốcxcơ

C. Trận Xtalingrát       D. Trận công đập Béclin

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Sự khiếu nại buộc Mĩ nên hoàn thành quyết sách trung lập và nhập cuộc Chiến giành trái đất loại nhị là

A. phát xít Đức tiến công Liên Xô

B. liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen

C. chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát

D. Nhật Bản bất thần tập luyện kích địa thế căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến giành trái đất loại nhị (1939 - 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử dân tộc trái đất văn minh (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử dân tộc trái đất văn minh (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập luyện lịch sử dân tộc trái đất văn minh (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân nước ta kháng chiến chống Pháp xâm lăng (từ năm 1858 cho tới trước năm 1873) (phần 1)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học