trắc nghiệm địa 12 bài 33Với 17 câu trắc nghiệm Địa 12 Bài 33 : Vấn đề di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính bám theo ngành ở Đồng bằng phẳng sông Hồng với đáp án cụ thể giúp học viên lớp 12 ôn luyện trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33.

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 33 (có đáp án): Vấn đề di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính bám theo ngành ở Đồng bằng phẳng sông Hồng

Câu 1: Tỉnh này tại đây nằm trong vùng Đồng bởi vì sông Hồng?

Bạn đang xem: trắc nghiệm địa 12 bài 33

Quảng cáo

A. Thái Nguyên      B. Vinh Phúc

C. Phú Thọ      D. Hòa Bình

Đáp án: B

Giải quí : Mục 1, SGK/150 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Câu 2: So với vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, vùng Đồng bởi vì sông Hồng có

A. Diện tích rộng lớn hơn

B. Số dân thấp hơn

C. Kinh tế kém cỏi cải cách và phát triển hơn

D. Mùa tấp nập ngắn lại và hứng lạnh lẽo hơn

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải quí : Trung du và miền núi Bắc Sở là vùng với diện tích S lớn số 1, mùa ướp lạnh nhất toàn nước. Đồng bởi vì sông Hồng là vùng với dân sinh tấp nập nhất toàn nước và là một trong vô nhị vùng với nền tài chính cải cách và phát triển nhất VN. Như vậy, đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, vùng Đồng bởi vì sông Hồng với ngày đông ngắn lại và hứng lạnh lẽo rộng lớn.

Câu 3: Ý này tiếp sau đây ko đúng vào lúc nói tới dân sinh và làm việc của vùng Đồng bởi vì sông Hồng?

A. Là vùng tấp nập dân nhất nước ta

B. Có mối cung cấp làm việc dồi dào

C. Người làm việc với kinh nghiệm tay nghề và chuyên môn sản xuất

D. Phần rộng lớn dân sinh sinh sống ở trở nên thị

Đáp án: D

Giải quí : Mục 1 và mục 2, SGK/150 – 151 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Câu 4: Hạn chế này tiếp sau đây ko cần là của vùng Đồng bởi vì sông Hồng?

A. Sức xay rộng lớn của dân số

B. Thiên tai còn nhiều

C. Thài vẹn toàn vạn vật thiên nhiên hiện nay đang bị suy thoái

D. Cơ sở hạ tầng thấp nhất cả nước

Đáp án: D

Giải quí : Mục 2, SGK/151 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Câu 5: Biểu hiện tại rõ ràng nhất của mức độ xay dân sinh lên khoáng sản ở vùng Đồng bởi vì sông Hồng là

A. Bình quân khu đất canh tác bên trên đầu người giảm

B. Độ phì nhiêu của khu đất giảm

C. Khí hậu càng ngày càng tương khắc nghiệt

D. Chất lượng mối cung cấp nước giảm

Đáp án: A

Giải quí : Biểu hiện tại rõ ràng nhất của mức độ xay dân sinh lên khoáng sản ở vùng Đồng bởi vì sông Hồng là trung bình khu đất canh tác bên trên đầu người của vùng càng ngày càng tách vì thế dân sinh càng ngày càng tấp nập và diện tích S khu đất bị đem quý phái mục tiêu không giống (xây dựng, công nghiệp,…).

Quảng cáo

Câu 6: Năng suất lúa của vùng Đồng bởi vì sông Hồng tối đa toàn nước la do

A. Diện tích càng ngày càng được hé rộng

B. Người làm việc có khá nhiều kinh nghiệm

C. Đẩy mạnh phát hành theo như hình thức thâm nám canh

D. Tăng vụ

Đáp án: C

Giải quí : Năng suất lúa của vùng Đồng bởi vì sông Hồng tối đa toàn nước la do

- Dân cư đồng bởi vì Sông Hồng với chuyên môn thâm nám canh cây lúa cao hơn nữa.

- Thương hiệu vật hóa học nghệ thuật ở Đồng bởi vì sông Hồng chất lượng tốt rộng lớn, tạo nên thuận tiện mang đến việc đẩy

mạnh thâm nám canh.

Câu 7: nhân tố cần thiết nhất hùn Đồng bởi vì sông Hồng phát triển thành vùng phát hành hoa màu lướn ở VN là :

A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa dông tố color nhiệt độ cao

B. Đất phù tụt xuống color mỡ

C. Vị trí thuận lợi

D. Thị ngôi trường hấp phụ lớn

Đáp án: B

Giải quí : Đồng bởi vì sông Hồng và Đồng bởi vì sông Cửu Long là nhị vùng với diện tích S khu đất phù tụt xuống phì nhiêu lớn số 1 toàn nước. Diện tích khu đất phù tụt xuống rộng lớn đó là nhân tố cần thiết nhất hùn Đồng bởi vì sông Hồng phát triển thành vùng phát hành hoa màu rộng lớn ở VN.

Câu 8:Bình quân hoa màu bám theo đầu người của vùng Đồng bởi vì sông Hồng vẫn thấp rộng lớn một vài vùng không giống là do:

A. Sản lượng hoa màu thấp

B. Sức xay vượt lên trước lướn của dân số

C. Điều khiếu nại phát hành hoa màu khó khăn khăn

D. Năng suất trồng hoa màu thấp

Đáp án: B

Giải quí :Đồng bởi vì sông Hồng là vùng với sản lượng hoa màu rộng lớn tuy nhiên trung bình hoa màu bám theo đầu người của vùng Đồng bởi vì sông Hồng vẫn thấp rộng lớn một vài vùng không giống là vì đấy là vùng với dân sinh tấp nập nhất VN.

Quảng cáo

Xem thêm: có chạy đằng trời review

Câu 9:Để xử lý chất lượng tốt yếu tố hoa màu, Đồng bởi vì sông Hồng cần

A. Nhập khẩu lương bổng thực

B. Đẩy mabhj thâm nám canh, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức mùa vụ

C. Thu bú nhân lực kể từ những vùng không giống tới

D. Nhập hoa màu kể từ những vùng khác

Đáp án: B

Giải quí : Bình quân khu đất nông nghiệp bên trên đầu đứa ở Đồng bởi vì sông Hồng thấp, vì vậy nhằm đáp ứng hoa màu đáp ứng nhu yếu dân chúng vô vùng thì cần tăng nhanh thâm nám canh và thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức mùa vụ.

Câu 10: vùng Đồng bởi vì sông Hồng cần tăng nhanh thâm nám canh tăng vụ là do

A. Khả năng không ngừng mở rộng diện tích S rất là khó khăn khăn

B. Có mối cung cấp làm việc dồi dào

C. Khí hậu thuận lợi

D. Nhu cầu thị ngôi trường tăng cao

Đáp án: A

Giải quí :Do dân sinh tấp nập, 1 phần diện tích S khu đất nông nghiệp được quy đổi quý phái mục tiêu dùng không giống (đất ở, khu đất thiết kế,…) và năng lực không ngừng mở rộng diện tích S rất là trở ngại nên vùng Đồng bởi vì sông Hồng cần tăng nhanh thâm nám canh, tăng vụ và quy đổi cơ cấu tổ chức mùa vụ.

Câu 11: Nhân tố này ko cần là ĐK thuận tiện của vùng Đồng bởi vì sông Hồng nhằm triển khai di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế?

A. Nguồn làm việc với chuyên môn cao

B. Tập trung nhiều trung tâm công nghiệp và cty lớn

C. Cơ sở hạ tầng phụ vụ mang đến công nghiệp và cty tốt

D. Giàu khoáng sản tài nguyên và năng lượng

Đáp án: D

Giải quí : Đồng bởi vì sông Hồng là vùng với nền tài chính cải cách và phát triển, mối cung cấp làm việc rất tốt, hạ tầng chất lượng tốt với tương đối nhiều trung tâm công nghiệp – cty rộng lớn tuy nhiên phía trên lại là một trong trong mỗi vùng nghèo đói khoáng sản tài nguyên nhất VN.

Câu 12: Ý này tiếp sau đây ko cần là vẹn toàn nhân nhằm vùng Đồng bởi vì sông Hồng cần thiết nhạt di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế?

A. Cơ cấu tài chính của vùng không thể phù hợp

B. Vùng với ĐK thuận tiện mang đến việ đem dịch’

C. Thúc đẩy sự cải cách và phát triển tài chính và xử lý những yếu tố xã hội

D. Các vùng không giống vẫn di chuyển xong

Đáp án: D

Giải quí : Mục 2, 3 SGK/151 – 152 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Câu 13: Cơ cấu ngành tài chính của vùng Đồng bởi vì sông Hồng đang được di chuyển bám theo hướng

A. Giảm tỉ trọng của điểm I , tăng tỉ trọng của điểm II và III

B. Giảm tỉ trọng của điểm II , tăng tỉ trọng của điểm I và III

C. Giảm tỉ trọng của điểm III , tăng tỉ trọng của điểm I và II

D. Tăng tỉ trọng của điểm I , tăng tỉ trọng của điểm II và III

Đáp án: A

Giải quí : Mục 3, SGK/151 – 153 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Câu 14: Định phía di chuyển vô cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt của vùng Đồng bởi vì sông Hồng là

A. Giảm tỉ trọng cây công nghiệp; tăng tỉ trọng cây lâu năm, cây lương bổng thực

B. Giảm tỉ trọng cây lương bổng thực; tăng tỉ trọng cây lâu năm, cây đồ ăn thức uống, cây ăn quả

C. Tăng tỉ trọng cây hoa màu, cây thực phầm; tách tỉ trọng cây lâu năm, cây ăn quả

D. Tăng tỉ trọng cây hoa màu, cây ăn quả

Đáp án: B

Giải quí : Mục 3, SGK/153 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Câu 15: Định phía trong công việc di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính của vùng Đồng bởi vì sông Hồng là

A. Tập trung cho những ngành công nghiệp hiện tại đại

B. Hình trở nên những ngành công nghiệp trọng điểm

C. Tập trung cho những ngành công nghiệp với vốn liếng góp vốn đầu tư của nước ngoài

D. Đẩy mạnh cải cách và phát triển những ngành công nghiệp dùng nhiều lao động

Đáp án: B

Giải quí : Mục 3, SGK/153 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Câu 16: Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 26, tỉ trọng GDP của từng vùng ( Đồng bởi vì sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Sở )so với GDP toàn nước trong năm 2007 ứng là

A. 23,0% và 8,1 %      B. 24,0% và 9,2%

C. 25,0% và 10,2 %      D. 26,0% và 11, 2%

Đáp án: A

Giải quí : Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 26, tỉ trọng GDP của từng vùng (Đồng bởi vì sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ) đối với GDP toàn nước trong năm 2007 ứng là 23% và 8,1%. Các vùng không giống là 68,9%.

Câu 17: Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 26, những trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bởi vì sông Hồng với quy tế bào kể từ bên trên 40 ngàn tỷ vnđ trở lên trên là

A. Phú Yên, Bắc Ninh      B. Hà NỘi, Hải Phòng

C. Hải DƯơng, Hưng Yên      D. Thái BÌnh, Nam Định

Đáp án: B

Xem thêm: hợp âm yêu em dài lâu

Giải quí : Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 26 phối hợp Atlat trang 3 – kí hiệu cộng đồng, những trung tâm công nghiệp của vùng Đồng bởi vì sông Hồng với quy tế bào kể từ bên trên 40 ngàn tỷ vnđ trở lên trên là Hà Nội Thủ Đô (có độ quý hiếm phát hành công nghiệp bên trên 120 ngàn tỉ đồng), TP Hải Phòng (có độ quý hiếm phát hành công nghiệp kể từ bên trên 40 cho tới 120 ngàn tỉ đồng).

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 12 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 32: Vấn đề khai quật thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Sở (tiếp)
  • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ
  • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 35: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Sở (tiếp)
  • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
  • Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 36: Vấn đề cải cách và phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Sở (tiếp)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official