trên cơ sở chữ hán người việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây

Câu hỏi:

19/09/2022 1,064

Bạn đang xem: trên cơ sở chữ hán người việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây

D. Chữ Nôm.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D

Chữ Nôm của những người Việt được tạo nên bên trên hạ tầng chữ Hán của những người Trung Quốc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi minh bệnh cho việc cải tiến và phát triển cho tới đỉnh điểm của thẩm mỹ và nghệ thuật tạo nên hình bạn dạng địa ở Khu vực Đông Nam Á giai đoạn thượng cổ là

A. khu vực thông thường tháp Mỹ Sơn (Việt Nam).

B. rỗng tuếch đồng Đông Sơn (Việt Nam).

C. miếu Phật Ngọc (Thái Lan).

D. Ăng-co Thom (Cam-pu-chia).

Câu 2:

Trên hạ tầng chữ ghi chép cổ bấm Độ và Trung Quốc, dân cư những nước Khu vực Đông Nam Á vẫn tạo nên rời khỏi một khối hệ thống chữ ghi chép riêng rẽ nhằm

A. ghi ngôn từ bạn dạng địa của tớ.

B. thực hiện phong phú và đa dạng giờ Hán và giờ Phạn.

C. dùng để ngôn từ liên vương quốc.

D. minh chứng sự khác lạ Một trong những loại giờ.

Câu 3:

Quần thể phong cách thiết kế thông thường Bô-rô-bu-đua là dự án công trình phong cách thiết kế và chạm trổ vượt trội của vương quốc nào?

A. Ma-lai-xi-a.

B. Phi-líp-pin.

C. Xin-ga-po.

D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 4:

Trước những lúc sáng tạo nên chữ ghi chép riêng rẽ, những nước Khu vực Đông Nam Á dùng chữ ghi chép cổ của những vương quốc nào?

Xem thêm: liên bang nga đã từng là trụ cột kinh tế của

A. Ai Cập và Lưỡng Hà.

B. bấm Độ và Trung Quốc.

C. A-rập và bấm Độ.

D. Hy Lạp và La Mã.

Câu 5:

Từ cuối thế kỉ XVIII, nhân tố này tại đây vẫn dẫn cho tới sự suy sụp của những quốc gia vô điểm Đông Nam Á?

A. Sự xâm cướp và thống trị của những người Mãn.

B. Quá trình chia sẻ văn hóa truyền thống với phương Tây.

C. Sự chia sẻ tài chính Một trong những nước vô điểm.

D. Sự đột nhập của căn nhà nghĩa tư bạn dạng phương Tây.

Câu 6:

Hồi giáo được quảng bá vô Khu vực Đông Nam Á trải qua tuyến phố nào?

A. Hoạt động xâm lăng của đế quốc A-rập.

B. Hoạt động thương nghiệp của thương nhân bấm Độ.

C. Hoạt động quảng bá của những giáo sĩ phương Tây.

D. Hoạt động quảng bá của những căn nhà sư bấm Độ.

Câu 7:

Tín ngưỡng này tại đây không nên là tín ngưỡng bạn dạng địa của những người Đông Nam Á?

A. Tín ngưỡng thờ Phật.

B. Tín ngưỡng phồn thực.

C. Tín ngưỡng sùng bái đương nhiên.

D. Tín ngưỡng thờ cúng người vẫn rơi rụng.

Xem thêm: khi nào 99 lớn hơn 100

TÀI LIỆU VIP VIETJACK