trên trời cao có muôn vì sao

Đành Thôi Quên Lãng Lyrics

Trên trời cao đem muôn vì như thế sao
Lung linh dò la nhau thân thiện không khí hòng ngày sau
Sao kính yêu tương tự như khá sương thân thiện tối trường?

Mơ thời trước đem em và anh
Bâng khuâng phân tử mưa phút cùng nhau sao mỏng tanh manh?
Tay vô tay tuy nhiên nghe song mi dưng lệ cay

Tìm vô nhân thế đem bao nhiêu người sinh sống yên tĩnh sướng duyên đầu
Cũng đành nên xa vời tình thêm thắt sầu
Tìm vô nhân thế đem nỗi phiền nên phân tách song câu thề
Con tim nài chớ ngủ mê

Đành thôi quên lãng hỡi bóng hình vẫn thôi ko công cộng tình
Cúi đầu bước tiến còn riêng biệt mình
Đành thôi quên lãng với phím đàn, cánh chim xa vời mây ngàn
Dỗi hờn bước xưa tình chứa chấp chan

Trên trời cao đem muôn vì như thế sao
Lung linh dò la nhau thân thiện không khí hòng ngày sau
Sao kính yêu tương tự như khá sương thân thiện tối trường

Mơ thời trước đem em và anh
Bâng khuâng phân tử mưa phút cùng nhau sao mỏng tanh manh?
Tay vô tay tuy nhiên nghe song mi dưng lệ cay

Tìm vô nhân thế đem bao nhiêu người sinh sống yên tĩnh sướng duyên đầu
Cũng đành nên xa vời tình thêm thắt sầu
Tìm vô nhân thế đem nỗi phiền nên phân tách song câu thề
Con tim nài chớ ngủ mê

Đành thôi quên lãng hỡi bóng hình vẫn thôi ko công cộng tình
Cúi đầu bước tiến còn riêng biệt mình
Đành thôi quên lãng với phím đàn, cánh chim xa vời mây ngàn
Dỗi hờn bước xưa tình chứa chấp chan

Tìm vô nhân thế đem bao nhiêu người sinh sống yên tĩnh sướng duyên đầu
Cũng đành nên xa vời tình thêm thắt sầu
Tìm vô nhân thế đem nỗi phiền nên phân tách song câu thề
Con tim nài chớ ngủ mê

Đành thôi quên lãng hỡi bóng hình vẫn thôi ko công cộng tình
Cúi đầu bước tiến còn riêng biệt mình
Đành thôi quên lãng với phím đàn, cánh chim xa vời mây ngàn
Dỗi hờn bước xưa tình chứa chấp chan

Dỗi hờn bước xưa tình chứa chấp chan
Dỗi hờn bước xưa tình chứa chấp chan

Writer(s): Hoai An<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com

Bạn đang xem: trên trời cao có muôn vì sao

Xem thêm: hóa trang halloween đơn giản cho học sinh


More from Thầm Mong

Loading

You Might Like

Loading


FAQs for Đành Thôi Quên Lãng

Tác giả

Bình luận