trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong access khi nhập dữ liệu cho bảng

 • Câu hỏi:

  Trong Access, khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINHTrue. Khi bại liệt field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

  • A. Yes/No
  • B. Boolean
  • C. True/False
  • D. Date/Time

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Yes/No

Mã câu hỏi: 2657

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: công thức tính chiều dài hình chữ nhật

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, ham muốn thao tác làm việc với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để banh một bảng ở chính sách design, tao lựa chọn bảng bại liệt rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai?
 • Trong Access, một bạn dạng ghi được tạo ra trở thành kể từ dãy:
 • Trong Access, khi nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong nhị độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng nhập Access:
 • Chọn loại tài liệu nào là mang đến ngôi trường điểm
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử bong CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu hình bảng nhập chính sách design, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là tại đây l
 • Cửa bong cấu hình bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong khi tạo ra cấu hình bảng, ham muốn thay cho thay đổi độ dài rộng của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng sản phẩm của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đích thị trong những tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?
 • Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, ham muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường ham muốn hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác làm việc với cấu hình bảng, ham muốn lưu cấu hình nhập đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi khi mang 1 trong mỗi thao tác nào là sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa nhập trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở thành thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: uống cà phê sữa có béo không