trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào sai

Câu hỏi:

18/06/2019 39,416

A. 3CO + Fe2O3→ 3CO2+ 2Fe

Bạn đang xem: trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào sai

C. 3CO + Al2O→ 3CO2+ 2Al

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

CO chỉ khử được những oxit sắt kẽm kim loại sau nhôm trở thành sắt kẽm kim loại và CO2

Do cơ CO ko khử được Al2O3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự tạo hình thạch nhũ trong số hầm động đá vôi là nhờ phản xạ chất hóa học nào là sau đây?

A. CaCO3+ CO2+ H2O → Ca(HCO3)2

B. Ca(OH)2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaOH

C. CaCO→ CaO+ CO2

D. Ca(HCO3)→ CaCO3+ CO2+ H2O

Câu 2:

Cho luồng khí CO dư trải qua 9,1 gam láo thích hợp bao gồm CuO và Al2O3, nung giá buốt cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn, nhận được 8,3 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO vô láo thích hợp đầu là:

A. 0,8 gam

B. 8,3 gam

C. 2,0 gam

D. 4,0 gam

Câu 3:

Cho V lít láo thích hợp khí (ở đktc) bao gồm CO và H2 phản xạ với cùng một lượng dư láo thích hợp rắn bao gồm CuO và Fe2O3 nung giá buốt. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng láo thích hợp rắn tách 0,32 gam. Giá trị của V là:

A. 0,112

B. 0,560

C. 0,224

D. 0,448

Xem thêm: tổng tài đế quốc sủng lên trời

Câu 4:

Dẫn kể từ từ V lít khí CO (đktc) trải qua một ống sứ đựng lượng dư láo thích hợp rắn bao gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ chừng cao). Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được khí X. Dẫn toàn cỗ khí X phía trên vô lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2 thì tạo ra trở thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 1,12

B. 0,896

C. 0,448

D. 0,224

Câu 5:

Khử trọn vẹn một oxit Fe X ở nhiệt độ chừng cao cần thiết vừa vặn đầy đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản xạ nhận được 0,84 gam Fe và 0,02 mol  khí CO2. Oxit Fe X và độ quý hiếm của V theo lần lượt là:

A. Fe3O4 và 0,224

B. Fe3O4 và 0,448

C. FeO và 0,224

D. Fe2O3 và 0,448

Câu 6:

Để khử trọn vẹn 45 gam láo thích hợp X bao gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và MgO nên dùng vừa vặn đầy đủ 8,4 lít khí CO (đktc). Khối lượng hóa học rắn Y nhận được sau phản xạ là:

A. 39 gam

B. 51 gam

C. 24 gam

D. 42 gam

Câu 7:

Cho khí CO dư chuồn vô ống sứ nung giá buốt đựng láo thích hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vô hỗn hợp NaOH dư, khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm:

A. Mg, Fe, Cu

B. MgO, Fe3O4, Cu

C. MgO, Fe, Cu

Xem thêm: bảo hộ tộc trưởng phe ta

D. Mg, Al, Fe, Cu