trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

Câu hỏi: Trong hệ hạ tầng tài liệu mối quan hệ miền là

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Bạn đang xem: trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

B. Tập những loại tài liệu nhập Access

C. Kiểu tài liệu của một bảng

D. Tập những tính chất nhập một bảng

Đáp án đúng: A

Trong hệ hạ tầng tài liệu mối quan hệ miền là loại tài liệu của một tính chất.

Lý giải việc lựa chọn đáp án A là do:

Mô hình tài liệu là 1 trong luyện định nghĩa dùng làm tế bào mô tả cấu tạo tài liệu, những thao tác tài liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL.

Mô hình tài liệu mối quan hệ (gọi tắt là quy mô quan liêu hệ) được  E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong khoảng tầm tía mươi năm quay về phía trên, những hệ CSDL kiến thiết theo đuổi quy mô mối quan hệ được sử dụng vô cùng thông dụng.

Trong quy mô quan liêu hệ:

– Về mặt mày cấu trúc:

+ Dữ liệu được thể hiện nay trong những bảng.

+ Mỗi bảng bao hàm những mặt hàng và những cột thể hiện nay vấn đề về một cửa hàng.

+ Các cột biểu thị những tính chất của cửa hàng và thương hiệu cột thông thường là tên gọi của tính chất.

+ Mỗi mặt hàng biểu thị cho 1 thành viên, bao gồm một cỗ những độ quý hiếm ứng với những cột.

Xem thêm: liên bang nga đã từng là trụ cột kinh tế của

– Về mặt mày thao tác bên trên dữ liệu:

+ cũng có thể update tài liệu như thêm thắt, xóa hoặc sửa bạn dạng ghi nhập một bảng

+ Các thành phẩm mò mẫm tìm kiếm vấn đề qua chuyện truy vấn tài liệu giành được nhờ tiến hành những thao tác bên trên tài liệu.

– Về mặt mày những buộc ràng dữ liệu:  Dữ liệu trong những bảng cần thoả mãn một số trong những buộc ràng. Chẳng hạn, ko được với nhị cỗ nào là nhập một bảng tương tự nhau trọn vẹn.

– Trung tâm tài liệu được kiến thiết dựa vào quy mô tài liệu mối quan hệ gọi là hạ tầng tài liệu mối quan hệ.

– Hệ QTCSDL dùng làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ gọi là hệ QTCSDL mối quan hệ.

Các đặc thù của một quan liêu hệ:

– Mỗi mối quan hệ mang tên nhằm phân biệt với những mối quan hệ khác;

– Các cỗ là độc nhất và ko phân biệt loại tự;

– Mỗi tính chất mang tên phân biệt và ko phân biệt loại tự;

– Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức hợp:

+ Thuộc tính nhiều trị: 1 tính chất ứng trong không ít cỗ giá chỉ trị;

+ Phức hợp: Một tính chất với 2 độ quý hiếm.

Xem thêm: top truyện tổng tài (h+ full)