trong vòng lặp for do dạng tiến giá trị của biến đếm

Câu hỏi:

17/01/2022 2,544

Bạn đang xem: trong vòng lặp for do dạng tiến giá trị của biến đếm

B. Tự động điều chỉnh 

Đáp án chủ yếu xác

C. Chỉ tăng Lúc với câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá chỉ trị 

Trong vòng lặp For – do dạng tiến bộ. Giá trị của đổi mới kiểm điểm thứu tự nhận độ quý hiếm liên tục tằng kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối. Giá trị của đổi mới kiểm điểm được điề chỉnh tự động hóa bởi vậy câu mệnh lệnh sau do không được thay cho thay đổi gía trị đổi mới kiểm điểm.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mệnh lệnh lặp For – do: (chọn phương án chính nhất)

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối 

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối 

D. Giá trị đầu nên vày độ quý hiếm cuối

Câu 2:

Kiểu tài liệu của đổi mới kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối 

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu 

C. Cùng loại với những đổi mới nhập câu lệnh

D. Không rất cần phải xác lập loại dữ liệu

Câu 3:

Đoạn công tác sau giải việc nào?

For I:=1 lớn M do

If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

T := T + I;

A. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M 

B. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 và 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

Xem thêm: cách chuyển word sang pdf

C. Tổng những số phân tách không còn cho tới 3 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

D. Tổng những số phân tách không còn cho tới 5 nhập phạm vi từ là 1 cho tới M

Câu 4:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng lùi: 

A. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

B. for < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

D. for < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – bởi dạng tiến:

A. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

B. for < đổi mới đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

C. for < đổi mới đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > bởi < câu mệnh lệnh >; 

D. for < đổi mới đếm> := < Giá trị đầu > lớn < Giá trị cuối > bởi < câu lệnh>;

Câu 6:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S > 108. Điều khiếu nại này tại đây cho tới vòng lặp while – bởi là đúng:

A. While S >= 108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Xem thêm: cách làm dưa chuột góp

TÀI LIỆU VIP VIETJACK