trung tâm kinh tế quan trọng nào không nằm ở bắc mỹ

Bắc Mỹ là 1 trong mỗi điểm đem nền tài chính cách tân và phát triển và đa dạng mẫu mã nhất bên trên toàn cầu, nhập cơ có khá nhiều trung tâm tài chính cần thiết. Trong nội dung bài viết tại đây của Hoc365, nằm trong tìm hiểu câu vấn đáp mang đến thắc mắc trung tâm tài chính này ko nằm ở vị trí Bắc Mỹ và tìm hiểu hiểu những trung tâm tài chính cần thiết của điểm này nhé!

Bạn đang xem: trung tâm kinh tế quan trọng nào không nằm ở bắc mỹ

Trung tâm tài chính cần thiết này ko nằm ở vị trí Bắc Mỹ?

Trung tâm tài chính cần thiết này ko nằm ở vị trí Bắc Mỹ?

A. Niu-ooc
B. Oa-sinh-tơn
C. Lôt-an-giơ-let
D. To-ky-o

Đáp án: D. To-ky-o

Giải thích: To-ky-o ko cần là trung tâm tài chính cần thiết của Bắc Mỹ vì như thế đấy là TP.HCM của Nhật Bản.

Hãy nêu thương hiệu những trung tâm tài chính trọng tâm của điểm Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chủ yếu của từng trung tâm

Khu vực Bắc Mỹ đem nền tài chính đa dạng mẫu mã và triệu tập không ít trung tâm tài chính rộng lớn và những ngành công nghiệp cách tân và phát triển. Dưới đấy là list những trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chính:

 • Xan Phran-xi-xcô: Cơ khí, năng lượng điện tử, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, hóa hóa học.
 • Hiu-xtơn: Điện tử, đóng góp tàu, hóa hóa học, luyện kim đen sạm, sản xuất máy cất cánh.
 • Át-lan-ta: Luyện kim màu sắc,chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, mạng may, sản xuất máy cất cánh.
 • Niu Yooc: Điện tử, hóa hóa học, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, luyện kim đen sạm.
 • Môn-trê-an: Cơ khí, năng lượng điện tử, luyện kim màu sắc, mạng may.
 • Tô-rôn-tô: Sản xuất xe hơi, năng lượng điện tử, mạng may, luyện kim đen sạm.
 • Si-ca-gô: Cơ khí, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, luyện kim đen sạm, hóa hóa học.
 • Niu Ooc-lin: Hóa hóa học, đóng góp tàu, luyện kim màu sắc, sản xuất máy cất cánh.
 • Lốt An-giơ-lét: Đóng tàu, chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp, mạng may, sản xuất máy cất cánh.

Hãy nêu thương hiệu những trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chủ yếu của từng trung tâm

Xem thêm: cách tính ngày rụng trứng

Các trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ triệu tập ở tía điểm chủ yếu như sau:

 • Đông bắc Hoa Kỳ và tấp nập phái nam Ca-na-đa.
 • Tây phái nam Hoa Kỳ.
 • Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ.

Các trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ  vào vai trò đầu tàu, chung xúc tiến phát triển tài chính nhập toàn cỗ điểm. Trong khi, còn khiến cho liên kết những trung tâm tài chính toàn thế giới.

Hãy nêu thương hiệu những trung tâm tài chính rộng lớn ở Bắc Mỹ và những ngành công nghiệp chủ yếu của từng trung tâm

Câu chất vấn thông thường gặp

Các trung tâm tài chính cần thiết của Bắc Mỹ triệu tập ở điểm nào?

Các trung tâm tài chính ở Bắc Mĩ triệu tập đa phần ở: Đông bắc Hoa Kì và Đông phái nam Can-na-đa; Tây phái nam Hoa Kì; Đông phái nam và ven vịnh Mê-hi-cô của hoa Kì.

Trung tâm tài chính lớn số 1 ở Bắc Mỹ là?

Niu Oóc là khu đô thị rộng lớn và trung tâm tài chính rộng lớn của Bắc Mỹ.

Hoc365 vừa phải gửi cho tới các bạn điều giải cụ thể nhất về trung tâm tài chính cần thiết này ko nằm ở vị trí Bắc Mỹ? Nếu thấy bài xích biết hoặc và hữu ích, hãy nhằm lại reviews 5 sao nhằm cỗ vũ công ty chúng tôi nhé!

Xem thêm: thực đơn đồ nướng tại nhà