Trước mắt tiếng anh là gì

 - 
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:trước mắt
English translation:Initially
Entered by: Mien H. Luu
Quý Khách vẫn xem: Trước đôi mắt giờ đồng hồ anh là gì23:33 Oct 17, 2012
Vietnamese khổng lồ English translationsBus/Financial - Investment / Securities / List of investment projects
Vietnamese term or phrase: trước mắt
Nâng cao năng lực cơ khí sản xuất trong nước. Trước mắt, phân phối những trang bị phi tiêu chuẩn, những cụ thể, phú tùng sửa chữa thay thế.
Mien H. Luu


Bạn đang xem: Trước mắt tiếng anh là gì

*

Local time: 23:13
Initially / In the initial stage / In the first stage
Explanation:Trước mắt tại đây không chỉ có nói tới một điều thứ nhất phải làm, nhưng nói tới giải đoạn tiếp tế trước tiên vì thế dịch là "In the initial stage" tương thích rộng.

*

*Xem thêm: Ý Nghĩa Và Cách Dùng Của Từ “ Deadline Là Gì Trong Khách Sạn?

5first/first of all
This person is a honamphokhổng lồ.com Certified PRO in English to VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a saigonmachinco.com.vn lớn.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">TUYET NGUYEN

*

5 -1In short term
This person is a honampholớn.com Certified PRO in English lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to be a honamphokhổng lồ.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh Hoang

*Xem thêm: Truyền Thông Giáo Dục Sức Khỏe Là Gì, Giáo Dục Nâng Cao Sức Khỏe

Explanation: Ngược nghĩa với In short term là In long term: về thọ dàiThis person is a honamphokhổng lồ.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a honampholớn.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Linch HoangVietnamLocal time: 23:13Specializes in fieldNative sầu speaker of:

Chuyên mục: Tài liệu