truyện ngược đam mỹ

Yêu hận tình thù hằn của địa hình trở thành tinh

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Bạn đang xem: truyện ngược đam mỹ

Thể loại: Nguyên tác, đam mỹ, linh dị thần tai ác, thứ bực nhất, vui nhộn, ngược tâm, OE.

Continue reading “Yêu hận tình thù hằn của địa hình thành tinh”

Trùm dung dịch phiện

Tác giả: AK

Thể loại: đam mỹ, nguyên vẹn thanh lịch, tân tiến, thứ bực nhất, hắc ám, ngược tâm ngược thân thích, cường công cường thụ, niên hạ công

Continue reading “Trùm dung dịch phiện”

Tình yêu thương thế tục

Tác giả: Trì Tổng Tra

Thể loại: Hiện đại, HE, gương vỡ lại lành lặn, ôn nhu cứng cáp rạm tình công x tự động ti trầm tính tăm tối rạm tình thụ, cẩu huyết, ngược tâm

Continue reading “Tình yêu thương thế tục”

Sau Lúc thịt bị tiêu diệt người yêu

Tên gốc: 杀死恋人之后

Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư

Thể loại: Thế giới fake tưởng, ngược thân thích ngược tâm, phương Tây, cường cường, BE

Continue reading “Sau Lúc thịt bị tiêu diệt người yêu”

Chạy nhập đêm

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: loạn dâm, tân tiến, niên thượng sở hữu cao, thứ bực nhất của công, ngược tâm, H, HE.

Continue reading “Chạy nhập đêm”

Xem thêm: cách tải vương giả vinh diệu

Hôn anh

Tác giả: Trì Dực.

Thể loại: đam mỹ, tân tiến, vùng quê, cao H, trực tiếp bẻ cong, yêu thương kể từ góc nhìn thứ nhất, giam cầm cầm-cưỡng hiếp- chống chế yêu thương, không tồn tại NTR – NP, ngược tâm, nhì mặt mày nuông chiều nhau, đem nhỏ xíu con cái (của thụ), luôn luôn giữ lại 1×1, HE.

Continue reading “Hôn anh”

Thanh ảnh

Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗)

Thể loại: ôn nhu nằm trong hạ công x băng đấm giáo công ty thụ, cường cường, sống chết văn, yêu thương thì thầm (ám luyến), ngược tâm.

Continue reading “Thanh ảnh”

Tình yêu thương chính thức kể từ điều rằng dối

Tên khác: Nói man trá tinh; Mất trí ghi nhớ tiên sinh gia tè dối trá tinh

Tác giả: Trương Đại Cát – 张大吉

Thể loại: Nguyên thanh lịch, đam mỹ, sống chết văn, cưới trước yêu thương sau, ABO, lạnh lẽo lùng Alpha công x ngạo kiều, si tình Omega thụ, ngược tâm, HE

Continue reading “Tình yêu thương chính thức kể từ điều nói dối”

Vườn hồng của Leoches

Tác giả: dựa Tước E

Thể loại: Phương Tây thời cận kim, đam mỹ, ngược tâm, HE.

Continue reading “Vườn hồng của Leoches”

Tác giả

Bình luận