từ khi có con của đối thủ một mất một còn

 • Reads 997,147
 • Votes 68,160
 • Parts 92

Complete, First published Aug 22, 2020

Bạn đang xem: từ khi có con của đối thủ một mất một còn

Table of contents

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

  Xem thêm: truyện bí mật hôn nhân

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Mar 23, 2022

 • Wed, Apr đôi mươi, 2022

 • Wed, Apr đôi mươi, 2022

 • Thu, Apr 21, 2022

 • Thu, Apr 21, 2022

 • Thu, Apr 21, 2022

 • Thu, Apr 21, 2022

 • Thu, Apr 21, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Ngoại truyện 1: Nhà tứ người

  Fri, Apr 22, 2022

 • Ngoại truyện 2: Nhà năm người

  Fri, Apr 22, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Ngoại truyện 4: Thân · bé nhỏ vương vãi tử · Đông

  Fri, Apr 22, 2022

 • Ngoại truyện 5: Vương tử nhỏ yêu tinh pháp · Đông ~!

  Fri, Apr 22, 2022

 • Ngoại truyện 6: Tôi, coi, phong, cảnh!

  Fri, Apr 22, 2022

 • Ngoại truyện 7: nước ngoài truyện Thân Mạc: ấm êm áp

  Fri, Apr 22, 2022

  Xem thêm: kẹo nổ xoài sầu riêng

 • Ngoại truyện 8: nước ngoài truyện Thân Mạc: Cuối cùng

  Fri, Apr 22, 2022

HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD
  Editor: Nghiên Tịnh Giai
  Nguồn raw và QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com (Cảm ơn gia chủ đã thử QT)
  Giới thiệu:
  Thân Đông xuất đằm thắm mái ấm nhiều.
  Để thực hiện mái ấm mái ấm gia đình, cậu liều mình đấu với u kế tiếp, thành phẩm lại tổn thất tinh khiết vì thế đối thủ cạnh tranh một tổn thất một còn.
  Bất ngờ có bầu, tiến công tổn thất quyền quá kế tiếp.
  Thân công tử:...
  Trời xanh xao đùa tui?!
  Đối thủ một tổn thất một còn: "Anh tiếp tục phụ trách với em và con cái."
  Cho nên, toàn bộ nhưng mà em tổn thất chuồn, anh tiếp tục yêu cầu lại cả gốc lẫn lộn lãi mang đến em.
  Hướng dẫn đọc: dòng tộc, vả mặt mũi, sảng văn, ăn cơm trắng trước kẻng, kết duyên trước yêu thương sau, sinh con cái, ngọt sủng, HE.
  Thụ hoặc khiến cho sự ngạo kiều bám người X công bị xay trở nên sủng bà xã phúc hắc biến chuyển thái
  Tags: Sinh con cái, dòng tộc, điềm văn, sảng văn
  Keyword: Vai chính: Thịnh Khâu, Thân Đông. ┃ vai phụ: ┃ khác:
  PLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS.

#15hài