Tuneup là gì

 - 

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú saigonmachinco.com.vn.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Tuneup là gì

They perkhung double-duty as both a full circus performance & a pnhận xét & tune-up for the main show.
These include grinding brakes, rough idle (often caused by the need for a tune-up), or poor shock absorption.
This component-by-component calibration results in what is effectively a 24/7, system-wide tune-up, that occurs every millisecond.
Palfrey convinces the oto salesmen that his oto, after some tune-up, is now a valuable & sought-after vehicle.
I think this one is a tune-up for the series, a trial run in which they figure out what works and what needs to lớn be tweaked.
Where fuel economy does improve after the fitment of a device, it is usually due to the tune-up procedure that is conducted as part of the installation.
This is why tune-ups for older vehicles involve sầu replacing the points and condenser and setting the gap carefully.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những biên tập viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.
*

(someone who has) a natural ability to lớn be good at something, especially without being taught

Về việc này


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Colder Trong Tủ Lạnh Nghĩa Là Gì? Colder Trong Tủ Lạnh Nghĩa Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Southside Rap Là Gì - Một Số Khái Niệm Trong Hiphop Bạn Nên Biết 2021

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu