tương thân tương ái là gì

VIETNAMESE

tương đằm thắm tương ái

Bạn đang xem: tương thân tương ái là gì

đoàn kết, sự đoàn kết

Tương đằm thắm tương ái Tức là người xem nằm trong thương cảm, đùm quấn, sinh sống hòa thuận, tình yêu cùng nhau vày tình thương đằm thắm thế giới với thế giới.

1.

Mục đích của bài bác biểu diễn văn là nhằm thể hiện nay lòng tương đằm thắm tương ái với những lãnh tụ vương quốc.

The purpose of the speech is đồ sộ show solidarity with the country's leaders.

Xem thêm: ba tôi là chiến thần

2.

Mọi người đều giãi tỏ tấm lòng tương đằm thắm tương ái của mình với những người dân Ukraine trước những thống khổ khôn khéo nguôi mà người ta cần gánh Chịu đựng.

Everyone expressed their solidarity with the people of Ukraine in the face of the inconsolable suffering they had đồ sộ endure.

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với solidarity nè!

- unanimity (đồng lòng): However, they a have found it difficult đồ sộ reach unanimity on its wording.

Xem thêm: game chien dich huyen thoai trung quoc

(Tuy nhiên, chúng ta cảm nhận thấy khó khăn đạt được sự đồng lòng về kiểu cách dùng kể từ ngữ.)

- unity (đoàn kết): Brown will continue đồ sộ emphasize his message of leadership and unity.

(Brown tiếp tục kế tiếp nhấn mạnh vấn đề thông điệp của tôi về việc điều khiển và cấu kết.)