unit 10 lớp 12 speaking


Work in pairs. Ask and answer the following questions. (làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

Tổng thích hợp đề ganh đua thân thuộc kì 2 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 10 lớp 12 speaking

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. What tự you Call Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi in English?

2. In which sort of habitats can you find each of these animals?

3. Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine?

4. Which of them is / are endangered?

Lời giải chi tiết:

1. 

A: What tự you Call Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi in English?

(Bạn gọi "gấu trúc, tê ngưu, hổ và voi "bằng giờ Anh là gì?)

B: We Call these animals “panda, rhino, tiger and elephant” respectively.

(Chúng tôi gọi những loài vật này theo thứ tự là "panda, rhino, tiger and elephant".)

2. 

A: In which sort of habitats can you find each of these animals?

(Trong những loại môi trường thiên nhiên sinh sống này chúng ta cũng có thể nhìn thấy những loài vật này?)

B: Pandas can be seen in bamboo forests. Rhinos can be found in grasslands and tropical or sub-tropical forests. We can find tigers in forests, grasslands and elephants can be seen in forests.

(Gấu trúc hoàn toàn có thể được nhìn thấy nhập rừng tre. Tê giác hoàn toàn có thể được nhìn thấy ở đồng cỏ và rừng sức nóng đới hoặc cận nhiệt đới gió mùa. Chúng tao hoàn toàn có thể thấy những con cái hổ nhập rừng, đồng cỏ và voi hoàn toàn có thể được nhìn thấy nhập rừng.)

3.  

A: Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine?

(Động vật này nhập số những động vật hoang dã này hoàn toàn có thể được lưu giữ như gia súc hoặc được dùng mang đến thực phẩm hoặc thuốc?)

B: None of these animals can he kept as a pet, except for tiger can be used for food and medicine.

(Không loại nhập số những loài vật này được nuôi như gia súc, trừ hổ hoàn toàn có thể dùng để đồ ăn và thuốc thang.)

4. 

A: Which of them is / are endangered?

(Những con cái này nhập số bọn chúng hiện giờ đang bị đe doạ?)

B: Pandas, tigers and rhinos are endangered.

(Gấu trúc, hổ và tê ngưu hiện giờ đang bị gian nguy.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Work in pairs. Look at the information about the giant panda, tiger, rhino and elephant, which are endangered animals. Ask and answer questions about them.

(Làm việc từng song. Nhìn những vấn đề về panda mập mạp, hổ , tê ngưu và voi, bọn chúng là những động vật hoang dã đang được lâm nguy cấp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc.)

A: Where tự the giant panda live?

(Gấu trúc sinh sống ở đâu?)

B: In bamboo forests in the mountains in central and western Đài Loan Trung Quốc.

(Trong rừng tre ở vùng núi Trung và Tây Trung Quốc.)

A: What‘s the population of pandas in the world?

(Dân số của panda bên trên trái đất là bao nhiêu?)

B: Only about 600.

(Chỉ có tầm khoảng 600.)

Lời giải chi tiết:

A: What’s their main food?

(Thức ăn chủ yếu của mình là gì?)

B: Bamboo leaves.

(Lá tre.)

A: What's their average weight?

(Trọng lượng tầm của bọn chúng là bao nhiêu?)

B: About 75 to lớn 160 kilogam.

(Tầm 75 cho tới 160 kg)

A: Are they tall? What’s their height?

(Chúng cao không? Chiều cao của bọn chúng là bao nhiêu?)

B: Not much. Their average height is from 1,2 to lớn 1,5 metres.

(Không cao lắm. Chiều cao tầm từ là một,2 cho tới 1,5 mét.)

Xem thêm: anime ác quỷ lạnh lùng

A: How long tự they live?

(Chúng sinh sống bao lâu?)

B: Their average lifetime is about đôi mươi to lớn 30 years.

(Tuổi lâu tầm của bọn chúng khoảng tầm kể từ đôi mươi cho tới 30 năm.)

A: Are they in danger of extinction?

(Chúng với nguy hại tuyệt diệt không?)

B: Yes. Their population is in decline.

(Có. Số lượng của bọn chúng đang được suy hạn chế.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: Because their natural habitat is being destroyed and they are hunted for commercial trade.

(Do môi trường thiên nhiên sinh sống ngẫu nhiên của bọn chúng hiện giờ đang bị đập phá bỏ và bọn chúng bị săn bắn bắt nhằm giao thương.)

Bài 3

3. Work in groups. Take turns to lớn give an oral report on the animals mentioned in Task 2.

(Làm việc từng group. Thay phiên trần thuật về những thú nuôi được nói đến việc ở Task 2.)

Lời giải chi tiết:

1. 

A: Let’s talk about the present endangered animals: pandas, tigers, rhinos and elephants.

(Chúng tao hãy nói đến những động vật hoang dã đang được nguy cấp cấp cho hiện nay nay: panda, hổ, tê ngưu và voi.)

B: OK. First I see rhinos are listed in the Red List.

(OK. Trước tiên tôi thấy tê  giác được liệt kê nhập Danh sách Đỏ.)

C: Now they live in grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia.

(Bây giờ bọn chúng sinh sống ở đồng cỏ, rừng nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa ở Châu Phi và Nam Á.)

D: The population of rhinos is about 17 000.

(Số lượng tê ngưu là khoảng tầm 17 000.)

A: They have the average height of about 1,2 to lớn 1,8 meters and weigh from 1,000 to lớn 3,000 kgs.

(Chúng với độ cao tầm từ là một,2 cho tới 1,8 mét và nặng nề từ là một.000 cho tới 3.000 kilogam.)

B: Their main food is grass and plants.

(Thức ăn chủ yếu của bọn chúng là cỏ và cây xanh.)

D: And their average life span is about forty years.

(Tuổi lâu tầm của bọn chúng là khoảng tầm 40 năm.)

C: They are also in danger of extinction due to lớn their natural habitat destruction and illegal hunting and poaching.

(Chúng cũng đều có nguy hại tuyệt diệt tự sự đập phá bỏ môi trường thiên nhiên sinh sống ngẫu nhiên của bọn chúng và việc săn bắn bắt 
và săn bắn bắt trái khoáy phép tắc.)

2. 

A: Tigers are also referred to lớn in the Red List and there are only about 6000 tigers in the world.

(Hổ cũng rất được nói đến nhập Danh sách Đỏ và chỉ có tầm khoảng 6.000 con cái hổ bên trên trái đất.)

B: They are found in forests, grasslands and swamps in Siberia, Southeast Asia and Southern India.

(Chúng được nhìn thấy nhập rừng, đồng cỏ và váy lầy lụa (nhầy nhụa) ở Siberia, Khu vực Đông Nam Á và Nam bấm Độ.)

C: Their average height is about 1,4 to lớn 1,9 meters and an average weight of 65 to lớn 300 kgs.

(Chiều cao tầm của bọn chúng khoảng tầm 1,4 cho tới 1,9 mét và trọng lượng tầm kể từ 65 cho tới 300 kilogam.)

D: Tigers are carnivores sánh their food is living animals such as deer, buffalo, etc...

(Hổ là động vật hoang dã ăn thịt nên đồ ăn của bọn chúng là động vật hoang dã sinh sống như hươu, trâu, vân vân ...)

A: The life span is about 15 to lớn 17 years.

(Khoảng thời hạn sinh sống là 15 cho tới 17 năm.)

B: They are also endangered animals because their natural habitat is destroyed and they are hunted for commercial trade.

(Chúng cũng chính là động vật hoang dã bị rình rập đe dọa vì như thế môi trường thiên nhiên sinh sống ngẫu nhiên của bọn chúng bị đập phá bỏ và bọn chúng bị săn bắn bắt nhằm giao thương.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Listening - Unit 10 trang 111 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D. (Làm việc từng song. Thảo luận và lựa chọn câu vấn đáp chính nhất A, B. C hoặc D.)

 • Writing - Unit 10 trang 113 Tiếng Anh 12

  Work ill pairs. Suggest possible measures that should be taken to lớn solve the following problems. (Làm việc từng song. Đề nghị những hiện nay pháp hoàn toàn có thể triển khai nên được vận dụng nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố sau.)

 • Language focus - Unit 10 trang 114 Tiếng Anh 12

  Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chủ yếu câu, người sử dụng may / might với cùng một động kể từ nhập khuông.)

 • Test Yourself D - Unit 10 trang 116 Tiếng Anh 12

  Listen to lớn the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và điền bạn dạng chú thích với ko rộng lớn BA kể từ.)

 • Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn những hình vù trà tiếng thắc mắc.)

>> Xem thêm

Xem thêm: ảnh hoa đẹp nhất

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, vừa đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.