unit 11 lớp 12 reading


Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng song. Hỏi nhau những câu sau.)

Tổng hợp ý đề đua thân ái kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Before

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi nhau những câu sau.)

1. Do you often read books?

(Bạn sở hữu thông thường xuyên xem sách không?)

2. What kind of books vì thế you enjoy reading most/least?

(Loại sách này các bạn quí phát âm nhất / không nhiều nhất?)

3. How vì thế you read books?

(Bạn xem sách như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I vì thế. (Có.)

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

(Tôi quí xem sách về khoa học tập nhất, tuy nhiên tôi phát âm tè thuyết tối thiểu.)

3. I often read my favourite books in my không tính phí time; but when I, by chance, get an interesting book I find time vĩ đại read it. In reading books, I generally scan its nội dung first áy náy see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time vĩ đại read it, a few pages a time.

(Tôi thông thường phát âm những cuốn sách yêu thương quí nhập thời hạn rảnh rỗi; tuy nhiên khi vô tình có được một cuốn sách thú vị, tôi tiếp tục nỗ lực dành riêng thời hạn nhằm phát âm nó. Trong việc xem sách, tôi thông thường liếc qua nội dung của chính nó trước tiên nhằm coi nếu như sở hữu ngẫu nhiên ý tưởng phát minh thú vị. Sau bại liệt, nếu như tôi có rất nhiều thời hạn rộng lớn, tôi phát âm điều thưa đầu. Sau bại liệt tôi thăm dò thời hạn nhằm phát âm vài ba trang một đợt.)

While Text

II. WHILE YOU READ 

Read the text and vì thế the tasks that follow.

(Đọc văn bạn dạng và thực hiện những bài xích tập dượt sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are vĩ đại be tasted, others vĩ đại be swallowed, and some few vĩ đại be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible vĩ đại read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going vĩ đại sleep. It is enough vĩ đại dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time vĩ đại enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong vĩ đại this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want vĩ đại “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, kiểm tra that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have a television in their homes, fewer and fewer people will buy books vĩ đại read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than vãn ever before. Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home page are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Về chủ thể xem sách, Francis Bacon, người sinh sống khoảng chừng nằm trong thời với Shakespeare ghi chép những điều này, "Một số sách nhằm phát âm demo, một vài không giống dể phát âm ngốn ngấu, và không nhiều sách đề nghiền ngẫm và nhằm phát âm và tâm trí." Lời khuyên răn hoặc ho này cho thấy thêm cơ hội phát âm những loại sách không giống nhau với xa nhau. Chẳng hạn, chúng ta cũng có thể nhặt được một cuốn sách về phượt và phát âm nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua quýt vị trí này một không nhiều vị trí bại liệt một không nhiều là đầy đủ. Tóm lại đấy là “đọc thử".

Một vài ba mẩu truyện dành riêng nhằm phát âm ngốn ngấu. Hãy tường tượng các bạn tìm kiếm được một mẩu truyện hoặc và điều gì trong cả cần thiết rộng lớn thời hạn dể thông thường thức nó. Quý Khách có lẽ rằng đang di chuyển nghỉ ngơi hè hoặc bên trên một cuộc hành trình dài nhiều năm bởi vì xe cộ lửa. Nếu này là cuốn sách hoặc, chúng ta cũng có thể thưa, “Nó hoặc vượt lên tôi ko thể vứt nó xuống được." Nhưng còn nếu như không nên toàn bộ mẩu truyện thuộc sở hữu loại này. thường thì những mái ấm phê bình tế bào mô tả sách như "khó nhằm xuống”, hoặc "không thể phát âm đợt nữa (khó nạm lên lại)”.

Nhiều sách không giống được phát âm chậm rãi vã cảnh giác. Nếu một cuốn sách nói tới chủ thể các bạn yêu thích, các bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và tâm trí về nó. Điều bại liệt không tồn tại nghĩa phát âm vượt lên chậm rãi. Khi các bạn nạm một cuốn sách đợt trước tiên, hãy coi nó không thật khó khăn. Đừng chính thức một cuốn sách trừ phi chúng ta cũng có thể nhận ra từ là một không nhiều trang trước tiên này là quyển chúng ta cũng có thể phát âm và hiểu dễ dàng và đơn giản.

Một số người cho rằng vì thế ngày càng có rất nhiều người dân có truyền hình ở mái ấm gia đình, ngày càng không nhiều người tiêu dùng sách phát âm. Tại sao khi truyền hình rất có thể tạo nên cho mình toàn bộ vấn đề và những mẩu truyện với sắc tố, hình và hành vi. Nhưng thiệt sự truyền hình ko làm thịt được việc xem sách. Ngày ni nhiều sách cho từng loại được chào bán hơn trước đây. Sách vẫn còn đó là một trong những phương tiện đi lại rẻ mạt chi phí nhằm tích lũy vấn đề và vui chơi giải trí, và chúng ta cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và phát âm nó rất nhiều lần. Sách ở mái ấm gia đình là mối cung cấp kỹ năng và nụ cười tuyệt hảo.

While 1

Task 1: The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả những kể từ và cụm kể từ xuất hiện nay ở đoạn văn. Tìm kể từ tương tự giờ Việt cho từng kể từ.)

1. swallow  - ___________

2. dip into  - ___________

3. taste – ___________

4. “hard-to-pick-up again"  - ___________

5. digest - ___________

6. chew - ___________

7. “ hard-to-put-down" - ___________

Lời giải chi tiết:

1. swallow  - phát âm ngấu nghiến

2. dip into  - phát âm qua quýt loa

3. taste – phát âm thử

4. “hard-to-pick-up again"  - ko thể phát âm đợt nữa

5. digest - hấp thụ (đọc và suy nghĩ)

6. chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - ko thể vứt xuống

While 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việctheo cặp. Quyết toan những lời nói là trúng (T) hoặc sai (F) hoặc ko được nói đến việc (NM) ở bài xích phát âm.Ghi vệt (✓) sườn phù hợp.)

1. You can't read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning vĩ đại the over. 

3. Many people only have time vĩ đại read when they are travelling.  

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Lời giải chi tiết:

1. Not mentioned

You can't read different types of books in the same way.

(Bạn ko thể phát âm những loại sách không giống nhau Theo phong cách tương đương nhau.)

2. False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)

When you "taste" a book you read it carefully from the beginning vĩ đại the over. 

(Khi các bạn "đọc thử" một cuốn sách độc giả nó cảnh giác từ trên đầu cho tới cuối.)

Thông tin: “It is enough vĩ đại dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

3. Not mentioned (trong nội dung bài viết ko nhắc đến việc xem sách khi chuồn du lịch)

Many people only have time vĩ đại read when they are travelling.  

(Nhiều người chỉ mất thời hạn nhằm phát âm khi bọn họ đang di chuyển phượt.)

Xem thêm: lời bài hát quach beem cha

4. True

Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

(Những cuốn sách sở hữu những mẩu truyện hoặc thông thường được mô tả như thể "khó bịa xuống".)

Thông tin: (đoạn 2)  “If it is a good book, you might say, “It’s ví good I can’t put it down.” But not all stories belong vĩ đại this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

5. False

Television has replaced books altogether.

(Truyền hình đang được thay cho thế trọn vẹn sách.)

Thông tin: But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold than vãn ever before.

While 3

Task 3: Answer the questions according vĩ đại the information in the passage.

(Trả điều thắc mắc theo đuổi vấn đề ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

(Có từng nào cơ hội đọc?)

2. When might you "swallow" a book?

(Khi này các bạn "nuốt" một cuốn sách?)

3. What should you vì thế before starting vĩ đại read a book carefully and slowly?

(Bạn nên làm những gì trước lúc chính thức phát âm cuốn sách cảnh giác và chậm?)

4. What are the advantages of television over books?

(Lợi ích của truyền hình hơn nhiều sách là gì?)

5. What are the advantages of books over television?

(Những quyền lợi của sách hơn nhiều truyền hình là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. There are three. (taste, swallow, chew and digest)

(Ba (nếm, nuốt, nhai và chi hóa).)

Thông tin: “Some books are vĩ đại be tasted, others vĩ đại be swallowed, and some few vĩ đại be chewed and digested.”

2. When you find a good story and have time vĩ đại enjoy it.

(Khi các bạn nhìn thấy một mẩu truyện hoặc và sở hữu thời hạn nhằm tận thưởng nó.)

Thông tin: (đoạn 2) Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time vĩ đại enjoy it.

3. Read a few pages vĩ đại see if it's the one you can read and understand it easily.

(Đọc một vài ba trang nhằm coi nó sở hữu nên là một trong những cuốn sách chúng ta cũng có thể phát âm và hiểu nó một cơ hội dễ dàng và đơn giản hay là không.)

Thông tin: (đoạn 3) If it is a book on a subject that you are interested in, you will want vĩ đại “chew and digest it.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

(Tivi rất có thể tạo nên cho mình vấn đề và mẩu truyện với sắc tố, hình hình ảnh và hành vi.)

Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?

5. Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again.

(Sách vẫn chính là cơ hội tiết kiệm chi phí chi phí để sở hữu được vấn đề và vui chơi giải trí. Và chưa dừng lại ở đó nữa, chúng ta cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và phát âm nó bất kể khi này đợt này qua quýt đợt không giống.)

Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way vĩ đại get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home page are a wonderful source of knowledge and pleasure."

After

III. AFTER YOU READ

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues...

(Làm việc từng  đôi hoặc từng group. Tìm đi ra  tên của những loại sách nhập hình. Các kể từ rất có thể theo đuổi sản phẩm ngang, trở lại, tăng trưởng, tháo lui,  hoặc lối chéo cánh. Sau phía trên một vài ba khêu ý.)

Lời giải chi tiết:

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

 (Nếu các bạn quí sách với cùng một mẩu truyện thú vị nhất là về tội phạm hoặc con gián điệp, phát âm một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

(Nếu các bạn quí phát âm những mẩu truyện về tình thương yêu, một cuốn sách romantic cực kỳ phù phù hợp với các bạn.)

c. A novel is a story long enough vĩ đại fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

(Một quyển tè thuyết là một trong những mẩu truyện nhiều năm đầy đủ nhằm thi công đẫy một cuốn sách hoàn hảo, nhập bại liệt những nhân vật  và sự khiếu nại thông thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

(Sách khoa học tập fake tưởng là một trong những loại sách dựa vào những tò mò khoa học tập tưởng tượng về sau này.)

e. If you want vĩ đại learn how vĩ đại knit or work with wood, you should buy a craft book.

(Nếu bạn thích học tập thực hiện thế này nhằm đan hoặc thao tác làm việc với mộc, các bạn nên chọn mua một quyển sách tay chân.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

(Sách fake tưởng kể mẩu truyện kể từ trí tưởng tượng của người sáng tác.)

g. A comic book tells stories through pictures.

(Một quyển truyện tranh  kể mẩu truyện qua quýt hình hình ảnh.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else. 

(Một cuốn tiểu truyện kể về cuộc sống của một người vì thế người không giống ghi chép.) 

 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: tình yêu của anh thế giới của em

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.