unit 12 lớp 12 language focus


Which of the following verbs can have an object, and which cannot? (Động kể từ này trong những động kể từ sau mang 1 túc kể từ, và động kể từ này không?)

Tổng ăn ý đề ganh đua thân mật kì 2 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 12 lớp 12 language focus

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Pronunciation

Listen and repeat

(Nghe và nhắc nhở lại.)

grandmother /ˈɡrænmʌðə(r)/

handsome /ˈhænsəm/       

castle /ˈkɑːsl/

postman /ˈpəʊstmən/

family /ˈfæməli/

garden /ˈɡɑːdn/

awful /ˈɔːfl/

interest /ˈɪntrəst/

history /ˈhɪstri/

Edinburgh

Practise reading these sentences.

(Luyện luyện phát âm những câu sau.)

1. My grandmother is very interested in history. 

(Bà tôi vô cùng quan hoài cho tới lịch sử vẻ vang.)

2. There are a lot of old castles in Edinburgh. 

(Có thật nhiều thành tháp cổ ở Edinburgh.)

3. I saw a handsome postman entering the garden. 

(Tôi thấy một người phó thư rất đẹp trai lao vào quần thể vườn.)

4. My family paid a visit to tát that castle two years ago. 

(Gia đình tôi đã đi vào thăm hỏi thành tháp từ thời điểm cách đây 2 năm.)

5. The meal was awful this evening. 

(Bữa bữa tối ni vô cùng tệ.)

Quảng cáo

Grammar 1

1. Which of the following verbs can have an object, and which cannot?

(Động kể từ này trong những động kể từ sau đem té ngữ bám theo sau, và động kể từ này không?)

sleep (ngủ)        read (đọc)         write (viết)          lie (nằm)         meet (gặp gỡ)         occur (xảy ra)

grow (lớn)        help (giúp đỡ)         arrive (đến)        rain (mưa)      exist (tồn tại)           climb (leo trèo)

Lời giải chi tiết:

a. Transitive verbs (ngoại động từ)read, write, meet, help, grow, climb

b. Intransilive verbs (nội động từ): sleep, arrive, lie, rain, exist, occur

Exercise 2

2. Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column.

(Động kể từ này trong mỗi câu sau là T (ngoại động lừ), động kể từ này là nội động kể từ (I). Ghi lốt cột chính.)

1. A serious accident happened yesterday.

2. The customer bought a lot of butter.

3. Our team won the game.

4. Their team won yesterday.

5. Alice arrived at six o’clock.

6. They are staying at a resort khách sạn in San Antonio, Texas.

7. The wind is blowing hard today.

8. I walked to the station with my friends.

Lời giải chi tiết:

1. I

A serious accident happened yesterday.

(Một vụ tai nạn thương tâm nguy hiểm vẫn xẩy ra ngày qua.)

Giải thích: vì sau “happened” không tồn tại té ngữ hoặc tân ngữ bám theo sau)

2. T

The customer bought a lot of butter.

(Vị Khách mặt hàng vẫn mua sắm thật nhiều bơ.)

Giải thích: vì sau “bought” đem “a lot of butter” thực hiện té ngữ.

3. T

Our team won the game.

(Nhóm của Cửa Hàng chúng tôi vẫn thắng trò chơi.)

Giải thích: sau “won” đem “the game” thực hiện té ngữ.

4. I

Their team won yesterday.

(Đội của mình vẫn thắng ngày qua.)

Giải thích: sau “won” không tồn tại té ngữ hoặc tân ngữ, yesterday là trạng từ

5. I

Alice arrived at six o’clock.

(Alice cho tới vô khi sáu giờ.)

Giải thích: sau “arrived” không tồn tại té ngữ hoặc tân ngữ, “at six o’clock” là trạng kể từ chỉ thời gian

6. I

Xem thêm: truyện ma không hồi kết

They are staying at a resort khách sạn in San Antonio, Texas.

(Họ đang được ở bên trên một hotel nghỉ ngơi non ở San Antonio, Texas.)

Giải thích: vì sau “staying” không tồn tại té ngữ hoặc tân ngữ, “at a resort hotel” là trạng ngữ chỉ điểm chốn”

7. I

The wind is blowing hard today.

(Ngày ni dông tố đang được thổi mạnh.)

Giải thích: vì sau “blowing” không tồn tại té ngữ hoặc tân ngữ, “hard” là trạng ngữ bổ sung cập nhật nghĩa mang đến blowing

8. I

I walked to tát the station with my friends.

(Tôi tiếp cận mái ấm ga với đồng minh của tôi.)

Giải thích: vì sau “walked” không tồn tại té ngữ hoặc tân ngữ

Grammar 3

3. Choose the sentences that have objects and then change them to tát the passive voice.

(Chọn câu đem té ngữ và tiếp sau đó thay đổi thanh lịch thụ động.)

1. An will pay the bill.

2. Sue will come tomorrow.

3. The khách sạn supplies towels.

4. Accidents happen every day.

5. Everyone noticed my mistakes.

6. The train arrived at three.

7. The news didn't surprise mạ.

8. Birds fly in the sky.

9. An old man told the story.

10. Sue laughed loudly.

Lời giải chi tiết:

1. An will pay the bill.

(An tiếp tục giao dịch thanh toán hóa đơn.)

=> The bill will be paid by An.

Giải thích: “pay” là nước ngoài động kể từ vì thế bám theo sau đem “the bill” => đem trở thành câu thụ động với “the bill” là công ty ngữ.

2. Sue will come tomorrow.

(Sue sẽ tới vào trong ngày mai.)

Giải thích: “come” là nội động kể từ vì thế tiếp sau đó không tồn tại té ngữ hoặc tân ngữ, “tomorrow” là trạng kể từ chỉ thời hạn. => ko thể đem trở thành câu bị động

3. The khách sạn supplies towels.

=> Towels are supplied by the khách sạn.

(Khách sạn hỗ trợ khăn tắm.)

Giải thích: “supplies” là nước ngoài động kể từ => đem trở thành câu thụ động với “towels” thực hiện công ty ngữ.

4. Accidents happen every day.

(Tai nàn xẩy ra mỗi ngày.)

Giải thích: “happen” là nội động kể từ nên không tồn tại té ngữ => ko thể đem trở thành câu thụ động.

5. Everyone noticed my mistakes.

(Mọi người đều nhận biết những sai lầm không mong muốn của tôi.)

=> My mistakes were noticed. 

Giải thích: “supplies” là nước ngoài động kể từ => đem trở thành câu thụ động với “towels” thực hiện công ty ngữ.

6. The train arrived at three.

(Tàu hỏa đến thời điểm 3h.)

Giải thích: “arrived” là nội động kể từ, “at three” là trạng kể từ chỉ thời hạn => ko thể đem trở thành câu bị động

7. The news didn't surprise mạ.

(Tin tức ko thực hiện tôi sửng sốt.)

=> I wasn't surprised by the news.

Giải thích: “surprised” là nước ngoài động kể từ => đem trở thành câu thụ động với I thực hiện công ty ngữ.

8. Birds fly in the sky.

(Chim cất cánh bên trên khung trời.)

Giải thích: “fly” là nội động kể từ => ko thể đem trở thành câu thụ động.

9. An old man told the story.

(Một ông lão kể mẩu chuyện.)

=> The story was told by an old man.

Giải thích: “told” là nước ngoài động từ  => đem trở thành câu thụ động với “the story” thực hiện công ty ngữ.

10. Sue laughed loudly.

(Sue mỉm cười rộng lớn.)

Giải thích: “laugh” là nội động kể từ nên ko thể đem trở thành câu thụ động.


Bình luận

Chia sẻ

 • Writing - Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12

  Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action.

 • Listening- Unit 12 trang 132 Tiếng Anh 12

  Look at die picture and discuss in groups whether this water sport is played: (Nhìn vô hình và thảo luận từng group coi môn thể thao bên dưới nước này được chơi)

 • Speaking - Unit 12 trang 131 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. (Làm việc từng song. Nhìn vô hình và ghép thương hiệu môn thể thao bên dưới nước phù hợp.)

 • Reading - Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.(làm việc từng song. Nhìn hình và vấn đáp thắc mắc.)

 • Ngữ pháp: Nội động kể từ & nước ngoài động kể từ (Transitive and intransitive verbs) - Unit 12 - Tiếng Anh 12

>> Xem thêm

Xem thêm: mã code rent please

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.