unit 13 lớp 4


- Hỏi đáp về đồ ăn, thức uống ưa mến của người nào cơ. What's your favourite food? Đồ ăn ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì? It's fish. Đó là cá.

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ khá đầy đủ những môn

Bạn đang xem: unit 13 lớp 4

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và gọi lại.)

a) What's your favourite food? - It's fish.

(Đồ ăn ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì? -  Đó là cá.)

b) How about you, Tom? - I lượt thích chicken.

( Còn các bạn thì sao Tom? - Tôi mến gà.)

c) What's your favourite drink, Mai? - It's orange juice.

(Thức húp ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì vậy Mai? - Đó là nước cam xay.)

d) Do you lượt thích orange juice? - No, I don't. I lượt thích milk. 

(Bạn mến nước cam xay nên không? - Không, tôi ko mến. Tôi mến sữa.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Làm việc theo dõi cặp. Hỏi các bạn em về món ăn và đồ uống được yêu thương mến nhất của mình.

Lời giải chi tiết:

a) What's your favourite food? It’s beef. 

(Đồ ăn ưa mến nhât của doanh nghiệp là gì? - Đó là thịt trườn.)

b) What's your favourite food? - It's pork.

(Đồ ăn ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì? - Đó là thịt heo.)

c) What's your favourite drink? - - It's orange juice. 

(Thức húp ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì? - Đó là nước cam xay.)

d) What's your favourite drink? - It's water.

(Thức húp ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì? - Đó là nước.)

Bài 3

3. Listen anh tick.

(Nghe và khắc ghi lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. A: What's your favourite food?

    B: It's fish.

    A: Sorry?

    B: Fish is my favourite food.

2. A: What's your favourite drink?

    B: It's orange juice.

    A: Orange juice?

    B: Yes.

3. A: What's your favourite food and drink?

    B: Chicken and orange juice.

    A: Chicken and... what?

    B: Chicken and orange juice.

    A: Oh, I see.

Tạm dịch: 

1. A: Đồ ăn yêu thương mến của cậu là gì?

    B: Là cá.

    A: Xin  lỗi?

    B: Cá là món ăn yêu thương mến của tớ.

Xem thêm: cách tải vương giả vinh diệu

2. A: Đồ húp yêu thương mến của cậu là gì?

    B: Đó là nước cam.

    A: Nước cam sao?

    B: Đúng vậy.

3. A: Đồ ăn và thức uống yêu thương mến của cậu là gì?

    B: Là thịt gà và nước xay cam.

    A: Thịt và và… gì nhỉ?

    B: Là thịt gà và nước xay cam.

    A: À, bản thân biết rồi.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và viết lách.)

Lời giải chi tiết:

A: What's his favourite food?

(Đồ ăn cậu ấy mến nhất là gì?)

B: It's chicken.

(Đó là gà.)

A: What's her favourite drink?

(Thức húp cô ấy ưa mến nhất là gì?)

B: It's orange juice.

(Đó là nước cam xay.)

A: What's his favourite food and drink?

(Đồ ăn và đồ uống cậu ấy ưa mến nhất là gì?)

B: It's fish and water.

(Đó là cá và nước.)

Bài 5

5. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

My favourite food and drink

(Đồ ăn và đồ uống ưa mến nhất của tôi)

What's your favourite food? What's your favourite food?

(Đồ ăn ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì? Đồ ăn ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì?)

Hey ho, hey ho, my farourite food is beef.

(Ô hô, dù hô, món ăn ưa mến nhất của tôi là thịt trườn.)

What's your favourite drink? What's your favourite drink?

(Thức húp ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì? Thức húp ưa mến nhất của doanh nghiệp là gì?)

Hey ho, hey ho, my farourite food is milk.

(Ồ hô, dù hô, đồ uống ưa mến nhất của tôi là sữa.)

Beef and milk, beef and milk.

(Thịt trườn và sữa, thịt trườn và sữa.)

Hey ho, hey ho, they're my farourite food and drink.

(Ô hô, Ồ hô, bọn chúng là những món ăn đồ uống ưa mến nhất của tôi.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 Unit 13 trang trăng tròn SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới luyện 2

  - Các cơ hội căn vặn, chào người không giống ăn, húp một khoản nào là cơ. a) Would you lượt thích some bread? quý khách hàng sử dụng một không nhiều bánh mỳ nhé? Yes, please. / No, thanks. Vâng, bản thân sẵn lòng. / Không, cám ơn.

 • Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới luyện 2

  - Học phân phát âm "f" và "sh", trình làng về đồ ăn ưa mến của tớ và người không giống.

 • Ngữ pháp Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới luyện 2
 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 13 Tiếng Anh 4 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 13 Tiếng Anh 4 mới

 • Từ vựng Unit 13 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới luyện 2

>> Xem thêm

Xem thêm: stt buồn cô đơn một mình

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 4 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.