unit 14 lớp 5

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 14 lớp 5

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

 

a) Watermelons are ví delicious!

(Dưa hấu thiệt ngon!)

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

(Chúng tớ mang 1 mẩu chuyện VN về trái ngược dưa đỏ gọi là Truyện của Mai An Tiêm.)

Oh, really? What happened in the story?

(Ồ, thiệt à? Điều gì xẩy ra vô câu chuyện?)

b) First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to lớn live on  island. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng đi ra mệnh lệnh mang đến Mai An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu tớ cho tới sinh sống ở hòn đảo. Hòn hòn đảo rốt xa cách xôi.)

Then one day, An Tiem found some Black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm nhìn thấy một vài ba phân tử black color và cậu ấy vẫn gieo bọn chúng. Những phân tử như thể vẫn tạo nên trở nên những trái ngược dưa đỏ.)

c) Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp theo dõi, mái ấm gia đình An Tiêm vẫn thay đổi những trái ngược dưa đỏ nhằm lấy thực phẩm và đồ uống.)

d) Oh, they were lucky in the kết thúc, right?

(Ồ chúng ta vẫn như mong muốn vô khi cuối đích thị không?)

In the kết thúc, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home page.

(Cuối nằm trong, vua Hùng nghe được mẩu chuyện và căn nhà vua mang đến An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu ấy trở về quê hương.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và hiểu.)

What happened ỉn the story?

(Chuyện gì xẩy ra vô câu truyện?)

Lời giải chi tiết:

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to lớn live on an sland. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng đi ra mệnh lệnh mang đến Mai An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu tớ cho tới sinh sống ở hòn đảo. Hòn hòn đảo xa xôi xôi.)

Then one day, An Tiem found some Black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm nhìn thấy một vài ba phân tử black color và cậu ấy vẫn gieo bọn chúng. Những phân tử như thể vẫn tạo nên trở nên những trái ngược dưa đỏ.)

Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp theo dõi, mái ấm gia đình An Tiêm vẫn thay đổi những trái ngược dưa đỏ nhằm lấy thực phẩm và đồ uống.)

In the kết thúc, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home page.

(Cuối nằm trong, vua Hùng nghe được mẩu chuyện và căn nhà vua mang đến An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu ấy trở về quê hương.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp nhửng thắc mắc về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

(Chuyện gì xẩy ra vô câu truyện?)

First,...

(Đầu tiên,...)

Then...

(Sau bại...)

Next,...

(Tiếp theo dõi,...)

Xem thêm: mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích

In the kết thúc,..

(Cuối nằm trong,...)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to lớn help her. He gave her an táo and said, "This magic táo can make you walk. The princess ate the táo. Then the next morning, the princess woke up. She was ví surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the kết thúc, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Tạm dịch:

Ngày xửa rất lâu rồi, mang 1 nàng tiểu thư xinh đẹp nhất. Cô ấy sinh sống vô một thành tháp rất rộng. Cô ấy ko sướng vì thế cô ấy ko thể đi đi lại lại. Một ngày nọ, một hoàng tử cho tới thăm hỏi thành tháp và gặp gỡ công chúa. Anh mong muốn hùn cô. Anh đem mang đến cô một trái ngược táo và nói: "Quả táo ảo diệu này rất có thể hùn cô đi đi lại lại được. Công chúa vẫn ăn trái ngược táo. Sáng ngày sau, công chúa tỉnh dậy. Cô ấy rất rất sửng sốt vì thế cô ấy rất có thể cút được! Cô ấy cảm nhận thấy rất rất sướng. Cô ấy chạy và nhảy múa vô thành tháp. Cuối nằm trong, hoàng tử nằm trong công chúa kết duyên và chúng ta sinh sống niềm hạnh phúc mãi mãi.

Lời giải chi tiết:

a - 4

b – 1

c – 5

d – 2

e – 3

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành xong.)

in the end                  apple                  got up                  legs                  princess

Many years ago, there was a very beautiful (1) _________ who lived in a castle. The princess had a problem with her (2) _________ and couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3) _________ and said, “This magic táo can make you walk!” The princess was very happy. She ate the táo. Then the next morning, she (4) _________ and was ví surprised because she could walk and lập cập and dance. (5) _________, the prince and the princess got married and lived happily ever after.

Lời giải chi tiết:

1. princess

2. legs

3. apple

4. got up

5.  in the end

Đoạn văn trả chỉnh:

Many years ago, there was a very beautiful (1) princess who lived in a castle. The princess had a problem with her (2) legs and couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3) apple and said, “This magic táo can make you walk!” The princess was very happy. She ate the táo. Then the next morning, she (4) got upand was ví surprised because she could walk and lập cập and dance. (5) In the end, the prince and the princess got married and lived happily ever after.

Tạm dịch:

Nhiều năm về trước, mang 1 nàng công chúa rất rất xinh đẹp nhất tuy nhiên sinh sống vô thành tháp. Công chúa đem yếu tố ở chân và ko thể cút được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử vẫn viếng thành tháp và vẫn gặp gỡ nàng tiểu thư xinh đẹp nhất. Chàng đem mang đến nường một qua quýt táo và nói: "Đó là trái ngược táo thần rất có thể thực hiện mang đến nường cút được!". Công chúa rất rất niềm hạnh phúc. Nàng vẫn ăn trái ngược táo. Sau bại vô sáng sau, nường vẫn thức dạy dỗ và vô nằm trong sửng sốt chính vì nường rất có thể cút, chạy và nhảy múa. Cuối nằm trong, hoàng tử và công chúa vẫn kết duyên và sinh sống thiệt niềm hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

Once upon a time,...

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince

She married him

And they lived happily ever after.

Tạm dịch:

Ngày xửa rất lâu rồi,...

Ngày xửa rất lâu rồi,

Có một nàng tiểu thư xinh đẹp nhất sinh sống vô một thành tháp sát biển

Rồi một ngày,

Xem thêm: bỏ trốn h+

Nàng gặp gỡ một chàng hoàng tử đẹp nhất trai.

Nàng vẫn kết duyên với chàng

Và chúng ta sinh sống thiệt niềm hạnh phúc mãi mãi về sau.