unit 17 lớp 5


Ngày ni trẻ nhỏ người Anh thông thường ăn gì? Vào bữa trưa, Jim tiếp cận cửa hàng và mua sắm một chiếc bánh xỗng uých, một không nhiều sô cô la và một không nhiều sữa. Một vài ba các bạn của cậu ấy cũng mua sắm thực phẩm bên trên cửa hàng.

Tổng thích hợp đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: unit 17 lớp 5

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) Can I help you?

(Cô rất có thể canh ty gì mang đến cháu?)

Yes. I'd lượt thích some rice with fish, please.

(Dạ. Vui lòng mang đến con cháu một không nhiều cơm trắng với cá.)

b) What would you lượt thích to lớn eat?

(Cháu mong muốn ăn gì?)

I'd lượt thích a bowl of noodles, please.

(Làm ơn mang đến con cháu một tô/bát mì ạ.)

c) What would you lượt thích to lớn drink?

(Cháu mong muốn tu gì?)

I'd lượt thích a carton of táo bị cắn dở juice, please.

(Làm ơn mang đến con cháu một vỏ hộp nước nghiền táo.)

d) How about you?

(Còn con cháu thì sao?)

I'd lượt thích a glass of water, please

(Làm ơn mang đến con cháu một ly nước.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và gọi.)

Lời giải chi tiết:

a) What would you lượt thích to lớn eat? - I'd lượt thích a packet of biscuits, please.

(Bạn mong muốn ăn gi? - Vui lòng cho chính bản thân một gói bánh quy.)

b) What would you lượt thích to lớn eat? - I'd lượt thích a bar of chocolate, please.

(Bạn mong muốn ăn gì? - Vui lòng cho chính bản thân một thanh sô cô la.)

c) What would you lượt thích to lớn drink? - I'd lượt thích a glass of orange juice, please. 

(Bạn mong muốn tu gì? - Vui lòng cho chính bản thân một ly nước cam nghiền.)

d) What would you lượt thích to lớn drink? - I'd lượt thích a carton of lemonade, please.

(Bạn mong muốn tu gì? - Vui lòng cho chính bản thân một vỏ hộp nước chanh cốt.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong rằng.)

Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về mình muốn ăn hoặc tu gì.

What would you lượt thích to lớn eat/drink?

(Bạn mong muốn ăn/uống gì?)

I'd lượt thích.., please.                       

(Vui lòng mang đến tôi...)

Bài 4

4. Listen and tick. 

(Nghe và lưu lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Assistant: What would you lượt thích to lớn eat? (Bạn mong muốn ăn gì?)

   Quan: I'd lượt thích a bowl of noodles, please. (Tôi mong muốn một tô mì, thực hiện ơn.)

   Assistant: What would you lượt thích to lớn drink? (Bạn mong muốn tu gì?)

   Quan: A glass of drink, please. (Một ly thức uống, thực hiện ơn.)

2. Assistant: What would you lượt thích to lớn eat? (Bạn mong muốn ăn gì?)

   Mai: I'd lượt thích a packet of biscuits, please. (Tôi mong muốn một gói bánh quy, thực hiện ơn.)

   Assistant: What about a drink? (Bạn mong muốn tu gì?)

   Mai: I'd lượt thích a carton of lemonade, please. (Tôi mong muốn một hộp giấy má nước chanh cốt, thực hiện ơn.)

3. Assistant: Are you ready to lớn order? (Bạn sẵn sàng gọi khoản chưa?)

   Tony: Yes, I am. (Rồi ạ.)

Xem thêm: lỗi không vào được valorant

   Assistant: What would you lượt thích to lớn eat? (Bạn mong muốn ăn gì?)

   Tony: I'd lượt thích some fish. (Tôi mong muốn một ít cá.)

   Assistant: Anything else? (Gì nữa không?)

   Tony: Yes. A glass of orange juice, please. (Vâng, một ly nước cam, thực hiện ơn.)

4. Assistant: What would you lượt thích to lớn eat? (Bạn mong muốn ăn gì?)

   Linda: I'd lượt thích a bar of chocolate, please. (Tôi mong muốn một thanh sô-cô-la, thực hiện ơn.)

   Assistant: What about a drink? (Còn thức uống thì sao?)

   Linda: Can I have a glass of water, please? (Làm ơn mang đến tôi một ly nước nhé?)

   Assistant: Yes, of course. Just a minute. (Vẫn, chắc chắn là rồi. Chờ tý nhé.)

   Linda: All right. (Được thôi.)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành xong.)

food

healthy

eat

sandwich

lunch

What vì thế English children usually eat nowadays? At (1) ______, Jim goes to lớn a cửa hàng and buys a (2) ______, some chocolate and some milk. Some of his friends buy (3) ______  at the cửa hàng, too. Some of the sandwiches are (4) ______ , but some aren't. School meals are healthier, but Jim and his friends never (5) ______ at the school canteen.

Lời giải chi tiết:

(1) lunch    (2) sandwich   (3) food (4) healthy (5) eat

What vì thế English children usually eat nowadays? At (1) lunch, Jim goes to lớn a cửa hàng and buys a (2) sandwich, some chocolate and some millk. Some of his friends buy (3) food at the cửa hàng, too. Some of the sandwiches are (4) healthy, but some aren't. Some meals are healthier, but Jim and his friends never (5) eat at school canteen.                  

Tạm dịch:

Ngày ni trẻ nhỏ người Anh thông thường ăn gì? Vào bữa trưa, Jim tiếp cận cửa hàng và mua sắm một chiếc bánh xăm-quých, một không nhiều sô cô la và một không nhiều sữa. Một vài ba các bạn của cậu ấy cũng mua sắm thực phẩm bên trên cửa hàng. Một vài ba bánh xăng uých thì đảm bảo chất lượng mang đến sức mạnh tuy nhiên một vài không nhiều thì ko. Thức ăn ở ngôi trường thì thích hợp dọn dẹp tuy nhiên Jim và những người dân các bạn của cậu ấy ko lúc nào ăn bên trên căng tin tưởng của ngôi trường.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

Healthy eating and drinking                    

 (Ăn tu lành lặn mạnh)

What would you lượt thích to lớn eat?                     

(Bạn mong muốn ăn gì?)

I'd lượt thích a sandwich, please.

(Vui lòng mang đến tôi một chiếc bánh xăm-quých.)

Anything else? Anything else?

(Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?)

No, thank you. No, thank you.

(Không, cảm ơn. Không cảm ơn.)

What would you lượt thích to lớn drink? 

(Bạn mong muốn tu gì?)

I'd lượt thích a glass of milk, please.                 

(Vui lòng mang đến tôi một ly sữa.)

Anything else? Anything else?

(Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?)

No, thank you. No, thank you.

(Không, cảm ơn.)

Không cảm ơn. What would you lượt thích to lớn eat?

(Bạn mong muốn ăn gì?)

I'd lượt thích an táo bị cắn dở, please.                      

(Vui lòng mang đến tôi một ngược táo.)

Anything else? Anything else?

(Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?)

No, thank you. No, thank you.

(Không, cảm ơn. Không cảm ơn.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 Unit 17 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ

  Danh kể từ kiểm đếm được là danh kể từ chỉ những vật thể, thế giới, ý niệm,... riêng rẽ lẻ rất có thể kiểm đếm được.

 • Lesson 3 Unit 17 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ

  Sô cô la sở hữu một vài ba Vi-Ta-Min tuy nhiên nó cũng có thể có nhiều hóa học rộng lớn và đuờng, nên là ko ăn rất nhiều. Để mạnh khỏe, chúng ta nên ăn cơm trắng, bánh mỳ và nhiều rau củ trái cây và ngược cây.

 • Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ
 • Luyện tập luyện kể từ vựng Unit 17 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 17 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 17 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: sinh 12 bài 32

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.