unit 2 lớp 8 getting started


1. Listen and read. 2. Read the conversation again and choose the correct answer đồ sộ each question. 3. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 4. Match the activities (1 - 6) that people living in the countryside often bởi with the pictures (a - f).

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 2 lớp 8 getting started

Video chỉ dẫn giải

Last summer holiday (Kì ngủ hè năm ngoái)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

Nick: You look great with a tan, Mai!

Mai: Thank you. I've just come back from a very enjoyable summer holiday.

Nick: Really? Where did you stay?

Mai: I stayed at my uncle’s house in a small village in Bac Giang Province.

Nick: What did you bởi there?

Mai: A lot of things. It was harvest time. The villagers were harvesting rice with a combine harvester. I helped them load the rice onto a truck. Then we unloaded the rice and dried it.

Nick: Sounds great!

Mai: And sometimes I went with the village children đồ sộ herd the buffaloes and cows. I made friends with them on my first day.

Nick: Were they friendly?

Mai: Yes, they were. They took bầm đồ sộ the paddy fields đồ sộ fly kites. And in the evening, we played traditional games lượt thích bamboo khiêu vũ and dragon-snake.

Nick: Oh, I envy you!

Mai: Things move more slowly there phàn nàn in our thành phố, but people seem đồ sộ have a healthier life.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nick: Cậu coi thiệt tuyệt với làn domain authority sạm nắng và nóng ê Mai!

Mai: Cám ơn cậu. Mình vừa vặn về bên từ là 1 kì ngủ hè vô cùng thú vị.

Nick: Thật ư? Cậu vẫn ở đâu.

Mai: Mình vẫn trong nhà bác bỏ của tôi bên trên một ngôi làng mạc nhỏ ở tỉnh Bắc Giang.

Nick: Cậu đã thử gì ở đấy thế?

Mai: đa phần loại lắm. Lúc ê đang được là ngày thu hoạch. Người vô làng mạc thu hoạch lía với máy gặt đập phối hợp. Mình chung bọn họ hóa học lúa lên xe tải lớn. Sau ê người xem tháo dỡ lúa rời khỏi và bầy bọn chúng.

Nick: Nghe tuyệt thiệt đấy!

Mai: Và đua phảng phất tôi cũng chuồn chăn trâu và trườn với lũ trẻ con vô làng mạc nữa. Mình vẫn kết chúng ta với bọn chúng tức thì từ thời điểm ngày đầu tiên?

Nick: Chúng xinh tươi không?

Mai: Có chứ. Tụi nhỏ dẫn bản thân cho tới cánh đồng lúa nhằm thả diều. Đến tối, tụi tôi đã nghịch ngợm những trò nghịch ngợm truyền thống lâu đời như múa sạp và dragon rắn lên mây.

Nick: Ồ, tớ ghen tị ganh với cậu đấy!

Mai: Tuy tất cả ở bên dưới ê ra mắt lừ đừ rộng lớn thành phố Hồ Chí Minh của tất cả chúng ta, tuy nhiên người xem nhường nhịn như sở hữu một cuộc sống thường ngày khỏe khoắn rộng lớn.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and choose the correct answer đồ sộ each question.

(Đọc lại đoạn đối thoại một đợt nữa và lựa chọn câu vấn đáp đích cho từng thắc mắc sau.)

1. How does Mai feel about her summer holiday?

(Mai cảm nhận thấy thế này về kỳ ngủ hè của mình?)

A. She likes it. (Cô ấy mến nó.)

B. She doesn't lượt thích it. (Cô ấy ko mến nó.)

C. She thinks it was fine. (Cô ấy nghĩ về nó ổn định.)

2. Where did she stay during her summer holiday?

(Cô ấy vẫn ở đâu vô kỳ ngủ hè?)

A. At her friend’s house. (Ở nhà của bạn cô ấy.)

B. At her uncle’s house. (Tại ngôi nhà chú của cô ý ấy.)

C. At her grandparents’ house. (Tại ngôi nhà các cụ của cô ý ấy.)

3. During harvest time, people harvest rice by _________ .

(Trong thời hạn thu hoạch, người tớ thu hoạch lúa bằng phương pháp _________.)

A. themselves (chính họ)

B. using a truck (sử dụng xe cộ tải)

C. using a combine harvester (sử dụng máy gặt đập liên hợp)

4. Mai thinks people in the countryside lead ___________.

(Mai nghĩ về đứa ở quê nhắm tới ___________.)

A. a healthy life (một cuộc sống thường ngày lành lặn mạnh)

B. an exciting life (một cuộc sống thường ngày thú vị)

C. an interesting life (một cuộc sống thường ngày thú vị)

Lời giải chi tiết:

1. A

How does Mai feel about her holiday? – She likes it.

(Mai cảm nhận thấy như vậy vô về kì ngủ của cậu ấy? – Cậu ấy mến nó.)

Thông tin: I've just come back from a very enjoyable summer holiday.

(Mình vừa vặn về bên từ là 1 kì ngủ hè vô cùng thú vị.)

2. B

Where did she stay during her summer holiday? At her uncle’s house.

(Cậu ấy ở đâu xuyên suốt kì ngủ hè? Tại ngôi nhà bác bỏ cậu ấy.)

Thông tin: I stayed at my uncle’s house in a small village in Bac Giang Province.

(Mình vẫn trong nhà bác bỏ của tôi bên trên một ngôi làng mạc nhỏ ở tỉnh Bắc Giang.)

3. C

During harvest time, people harvest rice by using a combine harvester.

(Vào ngày thu hoạch, người xem thu hoạch lúa sử dụng máy gặt đập phối hợp.)

Thông tin: A lot of things. It was harvest time. The villagers were harvesting rice with a combine harvester. I helped them load the rice onto a truck. Then we unloaded the rice and dried it.

(Nhiều loại lắm. Lúc ê đang được là ngày thu hoạch. Người vô làng mạc thu hoạch lía với máy gặt đập phối hợp. Mình chung bọn họ hóa học lúa lên xe tải lớn. Sau ê người xem tháo dỡ lúa rời khỏi và bầy bọn chúng.)

4. A

Mai thinks people in the countryside lead a healthy life.

(Mai cho là những người dân ở vùng quê sở hữu một cuộc sống thường ngày khỏe khoắn.)

Thông tin: Things move more slowly there phàn nàn in our thành phố, but people seem đồ sộ have a healthier life.

(Tuy tất cả ở bên dưới ê ra mắt lừ đừ rộng lớn thành phố Hồ Chí Minh của tất cả chúng ta, tuy nhiên người xem nhường nhịn như sở hữu một cuộc sống thường ngày khỏe khoắn rộng lớn.)

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

(Hoàn trở thành những câu với những kể từ và cụm kể từ vô khuông.)

Xem thêm: đời thân trai bao nhiêu gánh vác

paddy field                    herd                      load                      harvest time           combine harvester

1. It took them an hour đồ sộ _____ all the goods onto the truck.

2. Nowadays, people in my village use a _____ đồ sộ harvest their rice and separate the grains from the rest of the plant.

3. Today it is my turn đồ sộ _____ the cows.

4. A place in which people grow rice is called a _____.

5. A busy time when people cut and gather their crops is called _____.

Phương pháp giải:

paddy field (n): cánh đồng lúa

herd (v): chăn lưu giữ vật nuôi

load (v): chất, chở

harvest time (n): mùa thu hoạch

combine harvester (n): máy gặt đập liên hợp

Lời giải chi tiết:

1. load

2. combine harvester

3. herd

4. paddy field

5. harvest time

1. It took them an hour đồ sộ load all the goods onto the truck.

(Họ tốn một giờ đồng hồ thời trang nhằm hóa học toàn bộ sản phẩm & hàng hóa lên xe tải lớn.)

2. Nowadays, people in my village use a combine harvester đồ sộ harvest their rice and separate the grains from the rest of the plant.

(Ngày ni, người làng mạc tôi dùng máy gặt đập phối hợp nhằm thu hoạch lúa và tách phân tử gạo thoát ra khỏi thân thuộc cây.)

3. Today it is my turn đồ sộ herd the cows.

(Nay là ngày cho tới lượt bản thân chăn trườn sữa.)

4. A place in which people grow rice is called a paddy field.

(Nơi tuy nhiên người tớ trồng lúa gạo được gọi là cánh đồng lúa.)

5. A busy time when people cut and gather their crops is called harvest time.

(Khoảng thời hạn vất vả tuy nhiên người xem tách và thu gom sản phẩm nông nghiệp được gọi là ngày thu hoạch.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the activities (1 - 6) that people living in the countryside often bởi with the pictures (a - f).

(Nối những sinh hoạt (1 - 6) tuy nhiên những người dân sinh sống ở vùng quê thông thường thực hiện với những hình ảnh (a - f).)

Can you add some more activities?

(Bạn rất có thể tăng những sinh hoạt không giống không?)

Lời giải chi tiết:

1. d

2. a

3. f

4. e

5. b

6. c

1. unloading rice: dỡ lúa

2. ploughing a field: cày ruộng

3. milking cows: vắt sữa bò

4. feeding pigs: cho heo / heo ăn

5. catching fish: bắt cá

6. drying rice: phơi lúa

More activities (Thêm những hoạt động)

- planting/watering the vegetables (tưới/ trồng rau)

- swimming in the river (tắm sông)

- collecting eggs (thu nhặt trứng)

- harvesting the rice (thu hoạch lúa)

- riding on the buffalo (cưỡi trâu)

- flying a kite (thả diều)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer about the pictures in 4.

(Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp về những hình ảnh vô bài bác 4.)

Example: What are they doing in picture a? They're ploughing a field.

(Họ đang khiến gì vô tấm hình a? Họ đang được cày ruộng.)

Lời giải chi tiết:

- What are they doing in picture b? They're catching fish.

(Họ đang khiến gì vô tấm hình b? Họ đang được bắt cá.)

- What are they doing in picture c? They're drying rice.

(Họ đang khiến gì vô tấm hình c? Họ đang được bầy lúa.)

- What are they doing in picture d? They're unloading rice.

(Họ đang khiến gì vô tấm hình d? Họ đang được tháo dỡ lúa.)

- What are they doing in picture e? They're feeding pigs.

(Họ đang khiến gì vô tấm hình e? Họ đang được cho tới heo ăn.)

- What are they doing in picture f? They're milking cows.

(Họ đang khiến gì vô tấm hình f? Họ đang được vắt sữa trườn.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1

  1. Circle the correct words đồ sộ complete the sentences. 2. Match the following adjectives with their definitions. 3. Complete the sentences with the words from 2. 4. Listen and repeat the words. Pay attention đồ sộ the sound /ə/and /ɪ/. 5. Listen and practice the sentences. Underline the bold words with /ə/, and circle the bold words with /ɪ/.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 2

  1. Write the comparative forms of the adverbs in the table below. 2. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets. 3. Complete the sentences with suitable comparative forms of the adverbs from the box. 4. Read the situations and complete the sentences using the comparative forms of the adverbs in brackets. 5. Work in pairs. Ask and answer đồ sộ find out who:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations đồ sộ practice giving and responding đồ sộ compliments, using the cues below. 3. Read the adverts for the two beautiful villages. Tick (v) the boxes đồ sộ show which village the statements describe. Sometimes both boxex need đồ sộ be ticked. 4. Work in groups. Take turns đồ sộ talk about the similarities and differences between Duong Lam and Hollum. 5. Work in pairs. Which village in 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions. 2. Read the text about life in a village in Viet Nam. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Make notes about the village or town where you live or which you know. 5. Work in groups. Take turns đồ sộ talk about the village or town where you live or which you know. Use the information in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Listen đồ sộ three people talking about life in the countryside. Choose the opinion (A - C) that each speaker (1 - 3) expresses. 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss and write what you lượt thích or dislike about life in the countryside. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about what you lượt thích or dislike about life in the countryside.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: de thi hsg toán 8 cấp trường

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.