unit 3 lớp 4

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ vừa đủ những môn

Bạn đang xem: unit 3 lớp 4

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và phát âm lại.)

 

a) Hello, class!

(Xin kính chào cả lớp!)

Hello, Miss Hien.

(Xin kính chào cô Hiền.)

b) What day is it today? 

(Hôm ni là loại mấy?)

It's Monday. 

(Hôm ni là loại Hai.)

c) Very good! And what bởi we have on Mondays?

(Rất tốt! Và tất cả chúng ta sở hữu môn học tập này vô những ngày loại Hai?)

We have English.

(Chúng tao sở hữu môn giờ đồng hồ Anh.)

d) And when is the next English class?

(Và buổi học tập giờ đồng hồ Anh sau đó là lúc nào?)

On Wednesday! No! It's on Tuesday.

(Vào loại Tư! Không! Nó vô loại Ba.)

That's right, Mai. It's on Tuesday.

(Đúng rồi Mai. Nó vô loại Ba.)

Quảng cáo

Bài 2

 2. Point and say. 

(Chỉ và rằng.)Work in pairs. Ask your partners what day it is today. 

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi chúng ta của người sử dụng coi thời điểm ngày hôm nay là loại bao nhiêu.) 

Lời giải chi tiết:

What day is it today?

(Hôm ni là loại mấy?)

It's Monday.

(Hôm ni là loại Hai.)

It's Tuesday.

(Hôm ni là loại Ba.)

It's Wednesday.

(Hôm ni là loại Tư.)

It's Thursday.

(Hôm ni là loại Năm.)

It's Friday.

(Hôm ni là loại Sáu.)

It's Saturday.

(Hôm ni là loại Bảy.)

It's Sunday.

(Hôm ni là Chủ nhật.)

Bài 3

3. Listen anh tick. 

(Nghe và lưu lại lựa chọn.)

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mr Loc: Hello, class.

    (Thầy Lộc:  Chào cả lớp.) 

    Class: Hello, Mr Loc.

     (Cả lớp: Chúng em kính chào thầy Lộc.) 

    Mr Loc: What day is it today, class?

Xem thêm: văn tả cảnh quê hương lớp 5 ngắn gọn

    (Thầy Lộc: Hôm ni là loại bao nhiêu nhỉ cả lớp?)

    Class: It's Thursday.

    (Cả lớp: Là loại Năm ạ.) 

    Mr Loc: Very good! Time for English.

    (Thầy Lộc: Tốt lắm! Giờ là thời hạn mang lại giờ đồng hồ Anh nhé.) 

2. Mai: What day is it today, Nam?

    (Mai: Hôm ni là loại bao nhiêu vậy, Nam?) 

    Nam: It's Tuesday.

    (Nam: là loại Ba.) 

    Mai: So we have English today, right?

    (Mai: Vậy thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta sở hữu môn Anh, nhỉ?)

    Nam: Yes. That's right.

    (Nam: Ừa, đích rồi.) 

3. Phong: It's Tuesday. We have English today.

   (Phong: Hôm ni là loại Ba. Hôm ni tất cả chúng ta sở hữu môn giờ đồng hồ Anh.) 

    Quan: No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. We don't have English today.

    (Quân: Không cần, thời điểm ngày hôm nay ko cần loại Ba. Hôm ni tất cả chúng ta không tồn tại môn giờ đồng hồ Anh đâu.) 

    Phong: Oh, you're right!

    (Phong: Ồ, cậu rằng phải!) 

Lời giải chi tiết:

1. b         2. a             3. c

Bài 4

4. Look and write. 

(Nhìn và ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

1. Today is Monday. I play football today.

(Hôm ni là loại Hai. Tôi nghịch ngợm đá bóng thời điểm ngày hôm nay.)

2. Today is Tuesday. I watch TV today.

(Hôm ni là loại Ba. Tôi coi TV thời điểm ngày hôm nay.)

3. Today is Saturday. I visit my grandparents today.

(Hôm ni là loại Bảy. Tôi thăm hỏi các cụ tôi thời điểm ngày hôm nay.)

4. Today is Sunday. I go to tướng the zoo today.

(Hôm ni là Chủ nhật. Tôi cút sở thú thời điểm ngày hôm nay.)

Bài 5

5. Let's sing. 

(Chúng tao cùng hát.)

What day is it today?

It's Monday.

We have English today.

Do you have English on Wednesdays?

No. We have English on Tuesdays, Thursdays and Fridays.

What day is it today?

It's Wednesday.

We have English today.

Do you have English on Thursdays?

No. We have English on Mondays, Wednesdays and Fridays.

Tạm dịch:

Chúng tao sở hữu môn giờ đồng hồ Anh hôm nay

Hôm ni là loại mấy?

Hôm ni là loại Hai.

Chúng tôi sở hữu môn giờ đồng hồ Anh thời điểm ngày hôm nay.

Bạn sở hữu môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Tư cần không?

Không. Chúng tôi sở hữu môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Ba, loại Năm và loại Sáu.

Hôm ni là loại mấy?

Hôm ni là loại Tư.

Xem thêm: khối lượng kí hiệu là gì

Chúng tao sở hữu môn giờ đồng hồ Anh thời điểm ngày hôm nay.

Bạn sở hữu môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Năm cần không?

Không. Chúng tôi sở hữu môn giờ đồng hồ Anh vô những ngày loại Hai, loại Tư và loại Sáu.