unit 5 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Before

Bạn đang xem: unit 5 lớp 12 reading

BEFORE YOU READ

Work in pairsAsk and answer the questions.

(Làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. How vì thế you say in English the names of these universities?

(Làm thế này nhằm các bạn gọi thương hiệu giờ Anh của những ngôi trường đại học?)

2. What university would you lượt thích to tướng apply for and why?

(Bạn ham muốn ĐK vô ngôi trường ĐH và bên trên sao?)

Lời giải chi tiết:

1. - Hue University (Đại học tập Huế)

 - Hanoi University of Architecture (Đại học tập phong cách thiết kế Hà Nội)

- Hanoi University of Natural Science (Đại học tập khoa học tập ngẫu nhiên Hà Nội)

2.  I'd lượt thích to tướng apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces and tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture, sánh we should conserve and safeguard it.

(Tôi ham muốn van học tập bên trên Đại học tập Huế vì như thế Huế là điểm độc nhất còn sót lại của di tích lịch sử lịch sử hào hùng vương quốc như hoàng cung hoàng thất, lăng tẩm vv .. Hơn nữa, Sở Văn hoá Quốc gia của Tòa án là rất tốt, nhất là vô music dân gian tham và điệu múa. Đây là đặc thù nhất của văn hoá vương quốc của Shop chúng tôi nên bảo đảm và đảm bảo an toàn nó.)

Quảng cáo

While Text

WHILE YOU READ 

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then đo the tasks that follow.

(Ba SV nói tới cảm tưởng thứ nhất của mình về cuộc sống ở ĐH. Đọc đoạn văn và tiếp sau đó thực hiện những bài bác tập luyện tất nhiên.)

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn't have to tướng explain to tướng my parents where I was going, who with, or what time I'd be home!

On Saturday night, I followed my roommate to tướng a tiệc nhỏ. The people at the tiệc nhỏ were busy playing some game, and no one seemed to tướng notice my existence. I suddenly felt sánh lonely. Fighting back tears, I ran back to tướng my room, thinking I would never feel at home page at college.

Ellen

My roommate left the window open all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went to tướng bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying to tướng sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over and over for many years, it was amazing, but a little scary, to tướng be in a place where it seemed lượt thích I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best and most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave bủ a chance to tướng use my creativity and knowledge to tướng help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering and living at St John's College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to tướng meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

 Sarah

Ngày vào ngày cuối tuần thứ nhất tôi đi dạo với những người dân các bạn mới mẻ, đi dạo xung quanh khuôn viên ĐH. Thật yêu thích, suy nghĩ về tôi học tập ngôi trường ĐH thế này, gặp gỡ những người dân hoàn toàn có thể là những người dân các bạn chất lượng tốt của tôi. Điều thú vị nhất là tôi ko nên lý giải cho tới phụ thân u tôi cút đâu, cút với ai và tôi nên về căn nhà khi bao nhiêu giờ!

Vào một tối Thứ Bảy, tôi theo dõi một các bạn nằm trong chống dự một buổi tiệc. Những đứa ở buổi tiệc bận nghịch tặc trò nghịch tặc, và nhượng bộ như không có bất kì ai nhằm ý sự hiện lên của tôi. Bất chợt tôi cảm nhận thấy đơn độc. Cố nén những giọt nước đôi mắt, tôi chạy về chống, suy nghĩ có lẽ rằng tôi ko lúc nào cảm nhận thấy tự do ở ngôi trường ĐH.

Ellen

Bạn nằm trong chống của tôi luôn luôn nhằm hành lang cửa số hé, trong cả Lúc phía bên ngoài 100C và cút ngủ khi 10 giờ từng tối. Khi các bạn ấy bị căn bệnh sau những ngày ganh đua thân thiện học tập kì, bận ấy ụp lỗi cho tới việc tôi tiến công máy và nhằm đèn sáng sủa vô khi chúng ta ấy nỗ lực ngủ.

Lúc đầu, ngôi trường ĐH thực hiện cho tới tôi chán nản lòng đôi khi. Tôi chất lượng tốt nghiệp ở một ngôi trường nhỏ. Sau Lúc gặp gỡ cút hội ngộ nằm trong những người dân ê nhiều năm, tôi kinh ngạc, tuy nhiên tương đối hoảng hốt, sinh sống ở một điểm nhượng bộ như tôi ko lúc nào thấy và một người nhị phiên.

Brenden

Năm đầu ở ngôi trường ĐH có lẽ rằng là năm đẹp tuyệt vời nhất và thách thức nhất vô đời tôi. Về việc học tập, tôi thiệt sự yêu thích. Tham gia vô Dự án Kĩ thuật Nâng cao cho tới tôi thời gian dùng tính tạo ra và kiến thức và kỹ năng để giúp đỡ xã hội.

Về tiếp xúc (xã hội), tôi kết nhiều các bạn mới mẻ qua quýt ngành kinh nghiệm lẫn lộn việc sinh sống ở khuôn viên ngôi trường Đại học tập Thánh Jhon. Chương trình sinh hoạt xã hội của những ngôi trường ĐH cung ứng nhiều thời cơ nhằm gặp mặt nhiều SV ko nằm trong ngành kinh nghiệm cũng giống như các kĩ sư không giống, nhiều người vô bọn họ đang trở thành những người dân bạn tri kỷ của tôi.

While 1

1. Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box.

(Hoàn chỉnh những câu sau. sử dụng dạng đích của những kể từ vô khuông.)

campus              blame              scary             challenge       amazing

1. The new library was built in the centre of the…………..

2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That's the………………story I've ever heard.

4. Intelligent boys lượt thích to tướng study something if it really………………them.

5. The new xế hộp goes at an…………………….speed.

Phương pháp giải:

- campus (n): khuôn viên trường

- blame (v): ụp lỗi 

- scary (adj): xứng đáng sợ

- challenge (n): thử thách, demo thách

- amazing (adj): xứng đáng kinh ngạc

Lời giải chi tiết:

1. The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện vừa được thiết kế ở trung tâm của khuôn viên.)

2. They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ ụp lỗi cho việc ngày càng tăng giá chỉ dầu cho việc ngày càng tăng lạm phát kinh tế.)

3. That's the scariest story I've ever heard.

(Đó là mẩu truyện kinh sợ nhất nhưng mà tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys lượt thích to tướng study something if it really challenges them.

Xem thêm: tranh tô màu cho bé 2 tuổi

(Những đứa trẻ em mưu trí ham muốn học tập một chiếc gì ê nếu như thiệt sự thử thách bọn chúng.)

5. The new xế hộp goes at an amazing speed.

(Xe mới mẻ cút với vận tốc ngạc nhiên.)

While 2

2. Find out who:

(Tìm đi ra ai.)

a. attended a tiệc nhỏ on the first weekend at college.

(đã tham gia một buổi tiệc vào trong ngày vào ngày cuối tuần thứ nhất ở ngôi trường ĐH.)

b. didn't get on very well with the roommate.

(đã không có côn trùng quan liêu hệ tốt với các bạn nằm trong chống.)

c. was not used to tướng meeting different people every day at college.

(đã ko thông thường gặp mặt những người dân không giống thường ngày bên trên ngôi trường ĐH.)

d. liked having a chance to tướng be creative.

(thích sở hữu thời cơ tạo ra.) 

e. was very excited about going to tướng college.

(rất vui vẻ mừng Lúc lên ĐH.) 

f. enjoyed the first year at college.

(tận hưởng năm thứ nhất ở ngôi trường cao đẳng.)

Sarah: (1)________                            (2)__________

Ellen: (3)________                             (4)___________

Brenden: (5)_______                          (6)___________

Lời giải chi tiết:

Sarah: a, e            

Thông tin: 

+ “On Saturday night, I followed my roommate to tướng a tiệc nhỏ.

+ “It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen: b, c

Thông tin:

+ “When she got sick after midterms, she blamed my typing and having a light on while she was trying to tướng sleep.

+ “a little scary, to tướng be in a place where it seemed lượt thích I never saw the same person twice.

Brenden: d, f

Thông tin: 

+ “Taking part in the Advanced Engineering project gave bủ a chance to tướng use my creativity and knowledge to tướng help society.

+ “The first year at college was probably the best and most challenging year of my life.

While 3

3. Answer the following questions.

(Trả điều những thắc mắc sau.)

1. What did Sarah vì thế on the first weekend?

(Sarah đã trải gì vô tuần đầu tiên?)

2. Why did Sarah feel sánh lonely at the party?   

(Tại sao Sarah cảm nhận thấy đơn độc vô bữa tiệc?)

3. What problems did Ellen have with her roommate?

(Ellen sở hữu yếu tố gì với các bạn nằm trong chống của cô?)

4. What did Brenden think about his first year at college?

(Brenden vẫn suy nghĩ gì về năm thứ nhất của tớ bên trên ngôi trường đại học?)

5. What does the social calendar of the colleges provide him?

(Chương trình sinh hoạt xã hội của những ngôi trường ĐH cung ứng cho tới anh ta?)

Lời giải chi tiết:

1. She went out with her new friends, walking around the campus.

(Cô đi dạo với bạn hữu mới mẻ, cút đi dạo xung quanh khuôn viên.)

Thông tin: câu thứ nhất đoạn 1

2.  Because she felt no one seemed to tướng notice her.

(Bởi vì như thế cô ấy cảm nhận thấy không có bất kì ai lưu ý cho tới cô ấy.)

Thông tin: The people at the tiệc nhỏ were busy playing some game, and no one seemed to tướng notice my existence. I suddenly felt sánh lonely.

3.  Her roommate left the window open all the time, even in the cold weather, went to tướng bed late and blamed her typing and having the light on.

(Bạn nằm trong chống của cô ý đã luôn để cửa sổ mở, trong cả vô khí hậu rét giá chỉ, cút ngủ muộn và ụp lỗi cho mình ấy gõ phím PC và nhằm đèn sáng sủa.)

Thông tin: đoạn thứ nhất của Ellen

4.  He thought it was probably the best and most challenging year of his life.

(Anh suy nghĩ ê có lẽ rằng là năm rất tốt và chan chứa thách thức nhất vô cuộc sống.)

Thông tin: The first year at college was probably the best and most challenging year of my life.”

Xem thêm: các tập phim có sự tham gia của trần triết viễn

5. It provides him with a lot of opportunities to tướng meet non-engineering students as well as other engineers.

(Nó cung ứng cho tới anh tớ nhiều thời cơ gặp mặt SV ko nghệ thuật cũng giống như các kỹ sư không giống.)

Thông tin: The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to tướng meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.