unit 8 lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 8 lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The past simple 

(Ngữ pháp: Thì vượt lên trước khứ đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án đích thị A, B, hoặc C.)

1. There __________ an interesting match on TV last night.

A.is

B. were

C. was

2. My dad __________ a lot of tennis some years ago.

A. plays

B. played

C. is playing

3. I was at the thể hình last Sunday, but I ________ you there.

A. not saw

B. don't see

C. didn't see

4. The teacher __________  us about our homework this morning.

A. didn't ask

B. not asking

C. doesn't ask

5. _________ sleep well last night?

A. Do you

B. Did you

C. Were you         

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trước khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng ngờ vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

 1. There was an interesting match on TV last night.

(Có một trận đấu thú vị bên trên TV tối qua quýt.)

2. My dad played a lot of tennis some years ago.

(Bố tôi vẫn đùa thật nhiều tennis từ thời điểm cách đây vài ba năm.)

3. I was at the thể hình last Sunday, but I didn't see you there.

(Tôi vẫn ở chống luyện thể thao nhập Chủ nhật tuần trước đó, tuy nhiên tôi ko thấy các bạn ở tê liệt.)

4. The teacher didn't ask us about our homework this morning.

(Giáo viên ko căn vặn Shop chúng tôi về bài xích luyện sáng sủa ni.)

5. Did you sleep well last night?

(Tối qua quýt các bạn ngủ sở hữu ngon không?)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the correct size of the verbs to lớn complete the conversation.

(Viết dạng đích thị của động kể từ nhằm hoàn thiện bài xích đối thoại.)

Nick: Hi, there.

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I (1. go) __________ fishing with my dad. How about you?

Sonny: Oh, I (2. have) __________a good weekend, too.

Nick: Really? What _______you(3. do) __________?

Sonny:I (4. visit) __________ the museum with my family, then we (5. eat) __________at my favourite restaurant.

Nick: Did you watch football match last Sunday?

Sonny: Oh, yeah! My favourite team (6. score) __________ a fantastic goal!

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trước khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng ngờ vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. went

2. had

3. did you do

4. visited

5. ate

6. scored

Nick: Hi, there. 

(Xin kính chào.)

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

(Xin kính chào, Nick. quý khách vẫn sở hữu một ngày vào buổi tối cuối tuần chất lượng rất đẹp chứ hả?)

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I went fishing with my dad. How about you?

(Vâng, tuyệt lắm. Vào Chủ nhật, tôi đã chuồn câu cá với thân phụ. Còn các bạn thì sao?)

Sonny: Oh, I had a good weekend, too.

(Ồ, bản thân đã và đang sở hữu một ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc.)

Nick: Really? What did you do?

(Thật không? quý khách đã trải gì?)

Sonny:I visited the museum with my family, then we ate at my favourite restaurant.

(Tôi đã đi đến viện kho lưu trữ bảo tàng với mái ấm gia đình, tiếp sau đó bọn chúng bản thân sử dụng bữa bên trên nhà hàng quán ăn yêu thương quí của tôi.)

Nick: Did you watch football match last Sunday?

(Bạn sở hữu coi trận đấu đá bóng nhập Chủ nhật tuần trước đó không?)

Sonny: Oh, yeah! My favourite team scored a fantastic goal!

(Ồ, có! Đội bóng yêu thương quí của tôi vẫn ghi 1 bàn thắng tuyệt vời!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend.

(Làm việc theo đòi group. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về vào buổi tối cuối tuần trước.)

Xem thêm: bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Example:

A: Did you bởi any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn sở hữu đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, sở hữu chứ, và bản thân vô cùng mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? quý khách đã trải gì?)

Lời giải chi tiết:

A: Did you bởi any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn sở hữu đùa thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, sở hữu chứ, và bản thân vô cùng mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? quý khách đã trải gì?)

A: I played football with my neighbours at the stadium. We had a great football match.

(Tôi vẫn đá bóng với những người dân láng giềng của tôi bên trên Sảnh hoạt động. Chúng tôi đã sở hữu một trận đấu đá bóng ấn tượng.)

B: What was the result?

(Kết trái khoáy thế nào?)

A: We won and I scored a beautiful goal. How about you?

(Chúng tôi đã thắng và tôi đã ghi 1 bàn thắng rất đẹp. Còn các bạn thì sao?)

B: I also had a nice weekend with my family. We had a barbecue in the park near our house.

(Mình đã và đang sở hữu một ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc với mái ấm gia đình. Chúng tôi đã sở hữu một buổi tiệc nướng nhập khu dã ngoại công viên ngay sát căn nhà.)

C: Did you fly the kites? It was windy last weekend.

(Bạn sở hữu thả diều không? Cuối tuần trước đó trời sở hữu bão táp đấy.)

B: Oh, yes. I had  a lot of fun. How was your last weekend?

(Ồ, sở hữu chứ. Mình vẫn sở hữu thật nhiều nụ cười. Cuối tuần trước đó của người tiêu dùng thế nào?)

C: I came back my hometown to lớn visit my grandparents. I swam in the river with the children there. It was really interesting.

(Mình về quê thăm hỏi các cụ. Mình vẫn tắm với lũ trẻ con ở tê liệt. Nó thiệt sự thú vị.)

A: It sounds great!

(Nghe dường như sướng đó!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Imperatives 

(Câu mệnh lệnh)

4. Look at each picture and choose the correct answer.

(Nhìn từng hình ảnh và lựa chọn đáp án đích thị.)

1. (Park / Don't park) here.

2. (Close / Open) the window. It's windy outside.

3. (Tidy up/Don't tidy up) your room.

4. (Use / Don't use) the lift when there is fire.

5. (Try / Don't try to lớn get up early to lớn bởi some exercise.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V(nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Don’t park

2. Close

3. Tidy

4. Don’t use

5. Try

 1. Don't park here.

(Không đỗ/ đậu xe cộ ở phía trên.) 

2. Close the window. It's windy outside.

(Đóng hành lang cửa số lại chuồn. Ngoài trời sở hữu bão táp.)

3. Tidy up your room.

(Dọn dẹp chống của người tiêu dùng chuồn nhé.)

4. Don't use the lift when there is fire.

(Không dùng cầu thang máy Lúc sở hữu cháy.)

5. Try to lớn get up early to lớn bởi some exercise.

(Cố gắng dậy sớm nhằm luyện thể thao.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tell your friends what to lớn bởi and what not to lớn bởi at the thể hình.

(Nói với các bạn em điều nên thực hiện và tránh việc thực hiện ở chống luyện thể hình.)

GYM RULES

(Quy toan bên trên chống tập)

Examples:

(Ví dụ)

- Change your clothes.

(Thay ăn mặc quần áo.)

- Don’t speak loudly.

(Không rằng to lớn.)

- ______________

- ______________

- ______________

Lời giải chi tiết:

- Pay your fee first.

(Trả phí trước.)

- Put on your trainers/ sports shoes.

(Mang giầy thể thao.)

- Listen to lớn the instructor carefully.

(Lắng nghe thiệt kỹ người chỉ dẫn các bạn.)

- Don’t litter.

(Không xả rác rến.)

- Don’t eat or drink at the thể hình.

(Không ăn hoặc húp nhập chống luyện.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

Xem thêm: phân tích bài thơ thu vịnh

4. 

5.

6.