Vesting là gì

 - 
a process giving employees the right to lớn keep the shares, pension plans, etc. given lớn them by a company after working there for an agreed period:


Bạn đang xem: Vesting là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ saigonmachinco.com.vn.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


*

(someone who has) a natural ability to lớn be good at something, especially without being taught

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Lời Bài Hát Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh Karaoke ), Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: " Adjunct Professor Là Gì - Học Hàm Danh Dự: Ngoại Giao, Hữu Nghị Là Chính

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu