vở bài tập toán lớp 5 bài 10


Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 12 VBT toán 5 bài xích 10 : Hỗn số (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 10

Video chỉ dẫn giải

Chuyển láo số trở thành phân số (theo mẫu)

Mẫu: \( \displaystyle 5{1 \over 2} = {{5 \times 2 + 1} \over 2} = {{11} \over 2}\)

a) \( \displaystyle 3{1 \over 5} =\; ...................\)

b) \( \displaystyle 8{4 \over 7} = \;...................\)

c) \( \displaystyle 12{5 \over {12}} =\; .................\)

Phương pháp giải:

Có thể ghi chép láo số trở thành một phân số có:

- Tử số vày phần nguyên vẹn nhân với kiểu số rồi cùng theo với tử số ở chỗ phân số.

- Mẫu số vày kiểu số ở chỗ phân số.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle 3{1 \over 5} =  {{3 \times 5 + 1} \over 5} = {{16} \over 5}\)

b) \( \displaystyle 8{4 \over 7} = {{8 \times 7 + 4} \over 7} = {{56 + 4} \over 7} = {{60} \over 7}\)

c) \( \displaystyle 12{5 \over {12}}  = {{12 \times 12 + 5} \over {12}} = {{144 + 5} \over {12}}\) \( \displaystyle = {{149} \over {12}}\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những láo số trở thành phân số rồi triển khai luật lệ tính (theo mẫu) :

Mẫu: \( \displaystyle 2{1 \over 4} + 1{1 \over 7} = {9 \over 4} + {8 \over 7} = {{63} \over {28}} + {{32} \over {28}} \) \( \displaystyle= {{95} \over {28}}\)

a) \( \displaystyle 3{1 \over 2} + 2{1 \over 5} = \;...............\)

b) \( \displaystyle 8{1 \over 3} - 5{1 \over 2} = \;...............\)

c) \( \displaystyle 6{1 \over 7} \times 1{6 \over {43}} =\;..............\)

d) \( \displaystyle 9{1 \over 5}:4{3 \over 5} = \;................\)

Phương pháp giải:

Chuyển những láo số trở thành phân số rồi triển khai luật lệ nằm trong hoặc luật lệ trừ phân số như thường thì.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle 3{1 \over 2} + 2{1 \over 5} = {7 \over 2} + {{11} \over 5} = {{35} \over {10}} + {{22} \over {10}} \) \( \displaystyle = {{57} \over {10}} = 5{7 \over {10}}\)

b) \( \displaystyle 8{1 \over 3} - 5{1 \over 2} = {{25} \over 3} - {{11} \over 2} = {{50} \over 6} - {{33} \over 6}  \) \( \displaystyle= {{17} \over 6} = 2{5 \over 6}\)

Xem thêm: anh 8 unit 6 skills 1

c) \( \displaystyle 6{1 \over 7} \times 1{6 \over {43}} = {{43} \over 7} \times {{49} \over {43}} = {{43 \times 49} \over {7 \times 43}}  \) \( \displaystyle= {{49} \over 7} = 7\)

d) \( \displaystyle 9{1 \over 5}:4{3 \over 5} = {{46} \over 5}:{{23} \over 5} = {{46} \over 5} \times {5 \over {23}}  \) \( \displaystyle= {{46 \times 5} \over {5\times 23}}= {{23 \times 2 \times 5} \over {5\times 23}} =2\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Chuyển những láo số trở thành phân số rồi triển khai luật lệ tính :

a) \( \displaystyle 2{1 \over 5} \times 3{4 \over 9} = .....................\)

b) \( \displaystyle 7{2 \over 3}:2{1 \over 4} = ......................\)

c) \( \displaystyle 4{2 \over 3} + 2{3 \over 4} \times 7{3 \over {11}} = ..............\)

Phương pháp giải:

- Chuyển những láo số trở thành phân số rồi triển khai luật lệ nhân, luật lệ phân tách phân số như thường thì.

- Biểu thức sở hữu luật lệ nằm trong và luật lệ nhân thì triển khai luật lệ nhân trước, triển khai luật lệ nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

a)  \( \displaystyle 2{1 \over 5} \times 3{4 \over 9} = {{11} \over 5} \times {{31} \over 9} = {{11 \times 31} \over {5 \times 9}} \)\( \displaystyle= {{341} \over {45}}\)

b)  \( \displaystyle 7{2 \over 3}:2{1 \over 4}  = {{23} \over 3}:{9 \over 4} = {{23} \over 3}\times {4 \over 9} \) \(= \displaystyle {{23 \times 4} \over {3 \times 9}} = {{92} \over {27}}\)  

c) \( \displaystyle  4{2 \over 3} + 2{3 \over 4} \times 7{3 \over {11}}  = {{14} \over 3} + {{11} \over 4} \times {{80} \over {11}} \)

   \( \displaystyle = {{14} \over 3} + \dfrac{11 \times 80}{4 \times 11} ={{14} \over 3} +\dfrac{ 80}{4 } \)

   \(\displaystyle= {{14} \over 3} +20 = {{14} \over 3} + \dfrac{ 60}{3 }=\dfrac{74}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 11 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 13, 14 VBT toán 5 bài xích 11 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 12 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4, 5 trang 14, 15 VBT toán 5 bài xích 12 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 13 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 5 bài xích 13 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 14 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 VBT toán 5 bài xích 14 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

 • Bài 15 : Ôn luyện về giải toán

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài xích 15 : Ôn luyện về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: phim bác sĩ trung quốc

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.