vở bài tập toán lớp 5 bài 15


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 18,19 VBT toán 5 bài bác 15 : Ôn tập luyện về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 15

Video chỉ dẫn giải

a) Tổng nhì số là 100. Tỉ số của nhì số này đó là \( \displaystyle {3 \over 7}\) . Tìm nhì số bại liệt.

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của nhì số là \( \displaystyle {4 \over 9}\). Tìm nhì số bại liệt.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ vật đoạn trực tiếp.

2. Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia cho tới tổng số phần đều nhau (hoặc lấy hiệu phân chia cho tới hiệu số phần bởi vì nhau).

4. Tìm số bé nhỏ, số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

a) Ta đem sơ đồ vật :

Theo sơ đồ vật, tổng số phần đều nhau là:

                   \(3 + 7 = 10\)  (phần)

Số bé nhỏ là: 

                   \( \displaystyle 100 :10 \times  3= 30\)

Số rộng lớn là:

                    \(100 – 30 = 70\) 

                                     Đáp số: Số bé: \(30\) ;

                                                  Số lớn: \(70\).

b) Ta đem sơ đồ vật :

Theo sơ đồ vật, hiệu số phần đều nhau là:

                    \(9 \;– 4 = 5\) (phần)

Số bé nhỏ là:

                    \( \displaystyle 55 :5 \times 4= 44\)

Số rộng lớn là:

                     \(55 + 44 = 99\)

                                     Đáp số: Số bé: \(44\) ;

                                                  Số lớn: \(99\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt đem toàn bộ 116 trái ngược. Số trứng gà bởi vì \(\dfrac{1}{3}\) số trứng vịt. Hỏi nhập thúng đem từng nào trái ngược trứng gà, từng nào trái ngược trứng vịt ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ vật đoạn trực tiếp.

2. Tìm tổng số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhì số phân chia cho tới tổng số phần đều nhau.

4. Tìm số bé nhỏ, số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ vật :

Theo sơ đồ vật, tổng số phần đều nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Trong thúng đem số trái ngược trứng gà là:

Xem thêm: phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ tứ

116 : 4 × 1 = 29 (quả )

Trong thúng đem số trái ngược trứng vịt là:

116 – 29 = 87 (trứng vịt)

            Đáp số: Trứng gà : 29 trái ngược ;

                        Trứng vịt : 87 trái ngược. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Vườn hoa trong phòng ngôi trường là hình chữ nhật đem chu vi \(160m\) và chiều rộng lớn bởi vì \( \displaystyle {2 \over 3}\) chiều lâu năm.

a) Tính chiều lâu năm, chiều rộng lớn của rừng hoa bại liệt.

b) Người tớ nhằm \( \displaystyle {1 \over {24}}\) diện tích rừng hoa thực hiện lối cút. Hỏi diện tích S lối cút bởi vì từng nào mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Tìm nửa chu vi = chu vi \( \displaystyle :\,2\).

- Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn theo phương thức toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số bại liệt.

- Tìm diện tích S rừng hoa = chiều lâu năm \( \displaystyle \times\) chiều rộng lớn.

- Tìm diện tích S lối cút = diện tích S rừng hoa \( \displaystyle \times\)  \( \displaystyle \displaystyle {1 \over {24}}\).

Lời giải chi tiết:

a) Nửa chu vi rừng hoa là :

                 \(160 : 2 = 80 \;(m)\)

Ta đem sơ đồ vật :

Theo sơ đồ vật, tổng số phần đều nhau là :

               \(2 + 3 = 5\) (phần)

Chiều rộng lớn rừng hoa hình chữ nhật:

               \( \displaystyle 80 : 5 \times 2 = 32\; (m)\)

Chiều lâu năm rừng hoa hình chữ nhật:

               \(80 – 32 = 48 \;(m) \)

b) Diện tích rừng hoa là:

                 \(32 \times  48 = 1536\;(m^2)\)

Diện tích nhằm thực hiện lối cút là:

                 \( \displaystyle 1536 \times {1 \over {24}} = 64\,({m^2})\)

                     Đáp số: a) Chiều rộng: \(32m\);

                                       Chiều dài: \(48m\).

                                  b) \( 64m^2\).

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 16 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài bác 16 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 17 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài bác 17 : Luyện tập luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 24 VBT toán 5 bài bác 18 : Ôn tập luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 19 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài bác 19 : Luyện tập luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài đôi mươi : Luyện tập luyện công cộng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 27 VBT toán 5 bài bác đôi mươi : Luyện tập luyện công cộng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: sự thực bào là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.