Vui tính tiếng anh là gì

 - 
chirpiness·corkiness·gaiety·hilariousness·josaigonmachinco.com.vnality·lightness·lightsomeness·liveliness·mellowness·mirthfulness·pleasantness·volatility
Trong sách Trân Châu Vô Giá, Tiên Tri Joseph Smith biểu thị “phiên bản tính vui vẻ” của ông (Joseph Smith—Lịch Sử 1:28).

Bạn đang xem: Vui tính tiếng anh là gì


In the Pearl of Great Price, the Prophet Joseph Smith describes his “cheery temperament” (Joseph Smith—History 1:28).
Cô gồm phiên bản tính vui vẻ lành mạnh và tích cực với bây giờ phụng sự tình nguyện tại Trụ sở của Hội Tháp Canh ở Nam Phi.
She has a happy, positive nature and now serves as a volunteer at the South Africa branch of the Watch Tower Bible and Tract Society.
(Truyền-đạo 3:22) Để đời sống thú vui rộng, họ yêu cầu tập biểu thị tính vui vẻ bằng phương pháp vun tdragon hầu như cảm xúc lành mạnh và tích cực.
(Ecclesiastes 3:22) To make life more enjoyable, we therefore need khổng lồ learn to rejoice by cultivating positive sầu emotions.
Nhưng vấn đề này không có vẻ kỳ lạ so với đông đảo ai lưu giữ rõ thời niên thiếu thốn của mình, với từng biết bản tính vui vẻ của mình.
But this will not seem very strange lớn any one who recollects my youth, và is acquainted with my native sầu fcheery temperament.
Các tài năng khác mà lại bạn cũng có thể bao gồm là sự saigonmachinco.com.vnệc cảm thông những người khác, lòng kiên trì, tính vui vẻ tốt năng lực huấn luyện và đào tạo những người khác.

Xem thêm: Khám Phá: Gold Filled Là Gì, Bạn Đã Biết Gì Về Gold Filled


Other talents we might have are understanding others, patience, cheerfulness, or the ability to lớn teach others.
She is cheerful và often teases Makoto lớn by attempting to lớn seduce hyên ổn và actually cares for hyên a lot.
Ở ngôi trường, Schwarzenegger học tập lực chỉ đứng mức độ vừa phải, mà lại khá nổi bật về tính cách "vui vẻ, dễ chịu và thoải mái cùng tháo mở".
At school, Schwarzenegger was reportedly academically average, but stood out for his "cheerful, good-humored, & exuberant" character.
Baker vẫn tả Schwarzenegger là "một cá tính vui vẻ, luôn luôn cuốn hút, ưa thích mạo hiểm, với yêu thương thể dục." nhưng cho rằng tới cuối thời kỳ quan hệ giới tính của họ ông trsinh hoạt đề xuất "chẳng thể chịu đựng đựng nổi – kiêu kỳ – nhận định rằng thế giới quay quanh anh ta."
Baker has described Schwarzenegger as a "joyful personality, totally charismatic, adventurous, và athletic" but claims that towards the over of the relationship he became "insufferable—classically conceited—the world revolved around him".
Tính tình vui vẻ, tức cười của anh ý vẫn góp phần giúp anh phục hồi cũng tương tự góp tôi quan tâm anh thuận lợi rộng.
His happy disposition & good sense of humor contributed to his recovery and made it easier for me to give him ongoing care.

Xem thêm: Hrv Là Gì ? Hrv Trên Apple Watch Là Gì


Người cha này nói tới cách biểu hiện sáng sủa của Jason cùng tính tình vui vẻ bất chấp thử thách về sức khỏe của chính nó.

Chuyên mục: Tài liệu